Reportér měl v prvním roce výnosy 26 milionů Kč

pondělí, 23. května 2016, 06:30 Tisk MediaGuru

Loňský rok byl pro vydavatele reportážního měsíčníku ještě ztrátový.

Výnosy magazínu Reportér dosáhly v loňském roce 26 mil. korun. Jde o první celý rok existence reportážního měsíčníku, jehož vydavatelem je společnost Reportér magazín. Magazín Reportér vstoupil na trh v září roku 2014, proto výnosy časopisu v tomto roce (7,6 mil. Kč) nejsou s loňskými výsledky srovnatelné. Vyplývá to z výkazu zisků a ztrát společnosti za loňský rok.

Hospodaření magazínu Reportér skončilo v roce 2015 ztrátou 5,4 mil. Kč. Jde o plánovaný výsledek. Vydavatel časopisu podle dřívějších slov svého zakladatele Roberta Čásenského na podzimní konferenci Forum Media dále odhaduje, že letošní rok by už mohl časopis z hlediska hospodaření skončit nad nulou. To by odpovídalo původnímu záměru vydavatele. „Projekt je plánovaný se střízlivými náklady jako dlouhodobý. Máme tříletý postupný plán vývoje,“ uvedl na začátku startu časopisu Robert Čásenský.

Z hlediska výnosů má tvořit nejsilnější část příjem z prodeje inzerce, a to zhruba ve výši dvou třetin celkových výnosů.

Průměrný prodaný náklad magazínu Reportér se pohybuje na úrovni 27 tisíc výtisků. Distribuce časopisu je kombinovaná – předplatné, volný prodej a distribuce partnerům magazínu, která je početně nejvýznamnější. Partneři odeberou zhruba dvě třetiny z celkového prodaného nákladu. Ten v souhrnu v prvním roce existence časopisu překonal plány vydavatele.

Měsíčník Reportér založil bývalý šéfredaktor deníku MF Dnes Robert Čásenský. Spolu s ním se na tvorbě časopisu podílejí i někteří další redaktoři z  MF Dnes. Titul staví na investigativní sekci, reportážích z domova, tematicky pokrývá také byznys a ekonomiku, zahraniční, zvláště středoevropské dění a kulturní tvorbu. Tištěný měsíčník doplňuje internetový server, aktualizovaný denně a přístupný zdarma. První číslo měsíčníku vyšlo v září 2014. Počáteční investice si vyžádala podle svého zakladatele částku ve výši jednotek milionů korun.

-mav-