TV Óčko byla loni i díky Media Clubu zisková

čtvrtek, 16. června 2016, 13:30 TV MediaGuru

Hudební televize Óčko se loni vymanila ze ztráty, když vytvořila zisk 3 milionů korun.

O 34 milionů korun se v loňském roce zvýšily tržby Stanice O, provozovatele televizních kanálů skupiny Óčko. Celkově dosáhly výše 133 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2014 znamenalo 34% nárůst. Televizi se zároveň podařilo významně vylepšit celkový hospodářský výsledek z předloňské ztráty 15 mil. Kč na loňský zisk 3 mil. korun. Óčko ke zlepšeným hospodářským výsledkům pomohlo začlenění do společného prodeje reklamy v rámci uskupení Media Club. Óčko se do něj poprvé zařadilo od ledna 2015.

„Výsledek je spojený zejména s přechodem k novému modelu prodeje reklamního času prostřednictvím Media Clubu a aktivizací neinzertních zdrojů příjmů," uvedla společnost. Podařilo se jí diverzifikovat příjmy, když výrazně narostl příjem z přímého obchodu i neinzertní příjmy. „Aktivita Óčko Promotion zaměřená na produkci a prodej eventů externím společnostem již vygenerovala významné příjmy, narostly i příjmy z využití technologie a dalších kapacit společnosti externími subjekty," hodnotí vedení televize. Výraznou investiční společností loňského roku se stalo přestěhování televize do sídla mateřské společnosti Mafra.

Z pohledu televizního trhu přinesl podle Óčka rok 2015 stabilizaci. Ta se týkala podílu televizí na trhu sledovanosti i vývoje celkových investic do televizní reklamy.

Hospodaření Stanice O v roce 2015, tis. Kč

2015 2014
výkony 132 862 98 920
provozní výsledek hospodaření 3 523 -13 333
výsledek hospodaření   2 984 -15 234

Zdroj: účetní závěrka 2015

Stanice O provozuje stanice Óčko, Óčko Gold a Óčko Expres. Průměrný podíl na sledovanosti v divácké skupině 15+ se v roce 2015 mírně vylepšil na 0,76 %. V mladší skupině 15-54, která je pro Óčko relevantnější, se podíl zvýšil na 1,39 %.

-mav-