Zisk televize Prima se loni dotkl 300 milionů korun

čtvrtek, 09. června 2016, 07:30 TV MediaGuru

Prima v letošním roce očekává, že ve zlepšování hospodářského výsledku bude pokračovat.

Společnost FTV Prima, provozovatel kanálů televizní skupiny Prima, vytvořila v roce 2015 čistý zisk ve výši 296,3 mil. Kč, což bylo meziročně o 47 % víc než v roce 2014. Tržby společnosti dosáhly celkové výše 2,795 mld. Kč (meziročně + 7 %).

Prima tak v loňském roce, ve kterém mj. uváděla dva nové televizní kanály – filmový Prima Max a komediální Prima Comedy Central (ve spolupráci s Viacomem) –  vylepšila ve srovnání s předešlým rokem své výsledky. Přesto nejde o rekordní čísla: v roce 2013, který byl poznamenán agresivní politikou televizní skupiny Nova, což vedlo k odmítavému přístupu některých zadavatelů reklamy a mediálních agentur, vytvořila FTV Prima čistý zisk ve výši 441 mil. Kč. „Do hospodaření společnosti se kromě poklesu tržeb za prodej reklamy negativně promítly i turbulence na devizových trzích," vysvětlila Prima ve výroční zprávě za rok 2015.

Výsledky FTV Prima 2011-2015, mil. Kč

2011 2012 2013 2014 2015
výkony 2 379 2 597 2 899 2 621 2 795
hospodářský výsledek 312 399 441 201 296

Zdroj: výroční zprávy FTV Prima

„Trh s televizní reklamou se v roce 2015 stabilizoval, turbulence roku 2013, které doznívaly částečně i v roce 2014, neměly na chování zadavatelů zásadní vliv. FTV Prima zachovala obchodní model prodeje reklamního prostoru prostřednictvím mediálního zastoupení Media Club. Investice do TV reklamy na trhu se podle našich odhadů meziročně zvýšily o 300 mil. Kč a tržby společnosti za prodej reklamního času meziročně rostly odpovídajícím tempem. Přestože poptávka po reklamním plnění ze strany TV Prima zůstala na vysoké úrovni, byla TV Prima schopna požadavky zadavatelů plně uspokojit," uvedla společnost ve výroční zprávě.

Prima zároveň uvedla, že zájem o šíření jejích kanálů v HD loni projevili satelitní a kabeloví operátoři, což Primě přineslo další možnosti, jak generovat dodatečné výnosy. V online segmentu rostl zájem o videoreklamu.

Rok 2016 je pro Primu důležitý pro generační změnu primární cílové skupiny diváků (od roku 2016 přešla Prima na cílovou skupinu 15-69). „V obchodní oblasti chceme – přestože očekáváme mírný pokles tržeb v souvislosti s úpravou obchodních podmínek – dosáhnout dalšího růstu společnosti v segmentu reklamního trhu TV reklamy. Tento pokles bude nepochybně vyvážen růstem hospodářského výsledku po zdanění, kde ve srovnání s rokem 2015 očekáváme nárůst minimálně o 15 %," odhaduje Prima. V oblasti onlinu se chce věnovat rozvoji HbbTV vysílání a očekává, že by meziroční růst tržeb v internetovém prostředí mohl dosáhnout 20 %.

-mav-