Mafra loni navýšila tržby, vytvořila zisk 137 mil. Kč

pondělí, 25. července 2016, 11:05 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Růst onlinu, lepší nákladová politika a efektivita tiskáren pomohly loni skupině Mafra.

Mediální skupina Mafra dosáhla v loňském roce zisku 137 mil. korun při celkovém obratu 2,57 mld. Kč. Oproti roku 2014 se výkony skupiny zvýšily o 5 %. Výsledku se podle výroční zprávy podařilo dosáhnout kombinací stabilizace inzertních tržeb v printové části a jejich zvýšení v online části. „Tržby z prodeje tisku se rovněž podařilo stabilizovat na lepší úrovni, než se pohyboval trh, Lidové noviny dokonce meziročně vzrostly," uvedla dále společnost ve výsledcích za rok 2015.

K dobrému výsledku měly také přispět nákladové úspory, plynoucí z provedené restrukturalizace a z lepší efektivity v nákupu surovin a služeb. Lepší efektivity mají také dosahovat vlastní tiskové aktivity.

Mafra ve zprávě rovněž konstatuje, že rok 2015 pokračoval v trendu posledních let, kterým je pokles na mediálním trhu. Ten pro Mafru znamenal snížení příjmů v oblasti distribuce i printové inzerce, která zaznamenala největší propad ve druhém a na počátku třetího kvartálu 2015. Situaci se ale podle výroční zprávy podařilo vyřešit v posledním čtvrtletí. Významného nárůstu dosáhla firma díky růstu tržeb v online segmentu. V loňském roce také registrovala nižší počet barterových obchodů a významné navýšení produkce v tiskárnách.

Pro letošní rok Mafra nadále počítá s poklesem příjmů z printových médií, větší část výpadků má být nahrazena příjmy z online aktivit. Právě do onlinu směřují rozvojové plány skupiny, vyhledává rovněž akvizice. Plán na rok 2016 počítá s nižší úrovní EBITDA proti předcházejícímu roku.

Přehled hospodaření Mafra v roce 2015 (tis. Kč)

2015 2014 změna (%)
výkony 2 572 770 2 448 901 +5
provozní výsledek hospodaření 167 716 148 582 +13
výsledek hospodaření za účetní období 136 746 137 379 0

Zdroj: výroční zpráva Mafra 2015

Mafra je vydavatelem deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro. Do portfolia tištěných titulů patří i týdeník Téma. Je mj. provozovatelem serverů iDnes.cz, lidovky.cz, operuje na tiskárenském trhu. Je vlastníkem společností Stanice O (TV Óčko) a Londa (Rádio Impuls). Loni koupila společnost AdInternet, se kterou zfúzovala.

-mav-