Deníky: Mobily a tablety mají hlavně čtenáři HN a E15

úterý, 30. srpna 2016, 15:42 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Data za letošní první pololetí opět potvrdila růst vybavenosti elektronických zařízení v populaci.

Čtvrtina majitelů čtecích zařízení čte pravidelně nějaký tištěný deník, přes polovinu čte pravidelně nějaký tištěný časopis, ukázal výzkum Media projekt za první letošní pololetí. Počet čtecích zařízení (chytrý telefon, tablet, čtečka elektronických knih) se v populaci dále zvětšuje. Za období prvního pololetí 2016 se celkový počet těchto zařízení v dostal na úroveň 55 %. Má to představovat 4,85 mil. lidí ve věku 12-79 let. Ve srovnání se stejným obdobím o rok dříve se penetrace čtecích zařízení v průměru zvýšila o 11 %. Z meziročního srovnání vyplývá, že počet tabletů i smartphonů roste srovnatelným tempem, naopak snížil se počet čteček elektronických knih.

Odhad počtu zařízení v populaci (tis.)

1+2Q/2016 1+2Q/2015 změna (%)
chytrý telefon 4 312 3 802 13
tablet 2 391 2 113 13
čtečka elektronických knih 550 636 -14
celkem 4 853 4 368 11

Zdroj: Media projekt, 1+2Q/2016, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Z hlediska čtenářů jednotlivých deníků disponují největším počtem čtecích zařízení čtenáři ekonomických deníků – Hospodářských novin a E15. Naopak nejnižší zastoupení elektronických zařízení mají mezi svými čtenáři deníky Blesk a Právo.

Podíl čtenářů (%) s el. zařízeními a s plány na jejich pořízení

vybavenost deniky

Zdroj: Media projekt, 1+2Q/2016, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

-mav-