Facebook zkouší automaticky pouštět videa i se zvukem

pátek, 26. srpna 2016, 07:40 Internet & Mobil MediaGuru

Zvuková složka má být u videí i reklamního formátu Slidehow výraznější než dosud.

Největší sociální sít světa testuje na vzorku australských uživatelů automatické spouštění videa se zapnutým zvukem. Experiment probíhá jen na mobilní aplikaci, týká se ale veškerého typu videoobsahu včetně živého vysílání. Podobný krok by však znamenal svého druhu precedens, protože Facebook i přes svůj důraz na video nechává audiostopu ztlumenou. Pozornost uživatele si tak má získat jen samotné video. Podobnou praxi razí také Twitter.

Facebook testuje reakce na tuto novinku na dvou skupinách uživatelů. Jedné z nich automaticky přehrává videa i se zvukem (za předpokladu, že jejich mobilní přístroj nemá ztišenou hlasitost), u té druhé tomu tak není. Oběma se však zobrazí vyskakovací okno s informacemi o možnostech ovládání hlasitosti u videí. V nastavení facebookového účtu ji lze dokonce snížit na nulu a víckrát se již s nastavováním nezatěžovat. Po skončení experimentu by tak měla firma získat dostatek nových dat k tomu, aby potvrdila, vyvrátila či alespoň zpřesnila závěry jednoho ze svých předchozích průzkumůJeho výsledky byly výmluvné: až 80 procent uživatelů považuje přehrávání videí se zvukem bez předchozího varování za nepříjemné. Snadno si lze ostatně představit situaci v zaměstnání či v prostředcích hromadné dopravy, kde by taková náhlá audiovložka působila nepatřičně. Tím spíše, pokud by se sešlo více uživatelů takto nastaveného mobilního Facebooku na jednom místě.

Další průzkumy navíc vypovídají o tom, že velké množství lidí nemá problém s tím dívat se i na „němá“ videa. Server Mashable, kterému Facebook probíhající testy potvrdil, zmiňuje průzkum společnosti Digidaypodle něhož je až 85 procent facebookových videí zhlédnuto bez zapnuté audiostopy. Tomuto trendu se navíc po jemném doporučení samotného Facebooku přizpůsobují i tvůrci klipů, kteří více pracují s textem a vizuální informací jako takovou. „Jelikož je většina mobilních videoreklam zhlédnuta bez zvuku, dbejte na to, abyste své sdělení dokázali vyjádřit vizuálně,“ radila v únoru firma. Ta dokonce nabízí zadavatelům reklamy automatické otitulkování jejich propagačních spotů.

Video však není jediným formátem, kde má být audiosložka výraznější. Facebook tento týden rovněž oznámil, že propagaci pomocí tzv. prezentací (Slideshow) mohou firmy nově obohatit právě o hudební stopu – ať už o nějakou vlastní, případně zvolenou z předefinovaného výběru. Reklamní prezentace navíc pojme až deset fotografií namísto dosavadních sedmi, přibudou také možnosti práce s barvami či doprovodným textem. Mohou se tak stát potenciálně zajímavou alternativou za propagační klipy.

Facebook ostatně tento formát zamýšlel rozšířit zejména mezi uživateli s pomalejším připojením k internetu. Z hlediska datového provozu je přece jenom sada fotografií méně náročná než video. Poptávka po „prezentacích“ nakonec ale vyvstala i na technologicky rozvinutých trzích, ostatně také z toho důvodu si k nim nyní může Facebook dovolit přidat také zvukovou složku, která by jinak původně zamýšlenou datovou nenáročnost komplikovala. K zajímavosti Slideshow z pohledu marketérů přispívá i prostá skutečnost, že jejich sestavení je v porovnání s tvorbou reklamních videí mnohem jednodušší. Tím spíše, když je budou moci zadavatelé nově vytvářet i přes chytré telefony. Pokud by ale došlo k automatickému spouštění hudby i v případě tohoto formátu, své výhody uživatelské přívětivosti může snadno ztratit. Pokud tedy probíhající experiment Facebooku neprokáže opak.

-jav-