R2B2: Nativní reklamu čeká v Česku slibná budoucnost

čtvrtek, 18. srpna 2016, 10:25 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Nativní reklama se v programatice rychle rozvíjí a je slibným kanálem, píše Martin Čelikovský.

Propojením tří klíčových prvků moderní reklamy (nativní reklamy, PR článků a programatiky) vzniká na první pohled sice nenápadný, ale ve skutečnosti nový zajímavý komunikační prostředek.

Česká nativní síť

Od roku 2013 vznikala na českých webech rozsáhlá síť reklamních ploch, které vzhledově splývají s okolním obsahem stránek. Fungují totiž na jiném principu než klasické bannery. Zatímco vzhled většiny reklam je navržený inzerentem nebo popř. definovaný šablonou, u této sítě se vzhled reklam automaticky přizpůsobuje okolnímu obsahu webu. Těmto reklamním plochám se říká nativní. Jejich správou se zabývá několik společností, a v dnešní době pokrývají většinu českých vydavatelství a významných webů.

PR články

V českém online prostředí se již mnoho let setkáváme s reklamními PR články. Ačkoliv jsou celkem nenápadné, velmi dobře fungují, a proto se také hodně prodávají. Spojení s redakčním obsahem jim dodává na důvěryhodnosti. Nativní reklama využívá obdobu anotací klasických PR článků a jejich umístění na webu.

Programatická nativní reklama

Čerstvou novinkou je propojení české sítě nativních reklamních ploch s první programatickou platformou operující (zejména) na bázi platby za tisíc zobrazení (CPM). Díky tomu došlo k provázání nativní reklamy s RTB. A proto je nyní možné pomocí jediného nástroje nakupovat a kontrolovat nativní reklamu spolu se zbytkem kampaně.

Tento přístup má několik výhod. Tzv. programatickou nativní reklamu lze zacílit přímo na vlastní nebo zakoupená publika. Kampaně se dají přesně časovat, a proto s využitím retargetingu lze PR články zobrazovat divákovi v časové návaznosti na ostatní části kampaně. Je také možné snadno vytvářet různé varianty reklam, a to i kdykoliv v průběhu kampaně.

Programatickou nativní reklamu je možné propojit s dynamickými prvky, určenými konkrétnímu uživateli. Toho lze využít třeba pro inzeráty, zobrazující texty a fotografie konkrétních produktů, které si uživatel dříve prohlížel na e-shopu Nativní reklamu je možné rozšiřovat o volitelné prvky, např. ikonky, vlastní „call to action” popisky, delší texty a vlastní obrázky. Varianty reklam je možné automaticky optimalizovat podle různých cílů, nebo je také na základě interakcí s kampaní řetězit do různých schémat (storytelling, retargeting).

Ukázka nativní reklamy.
Ukázka nativní reklamy.

Proklik přímo na web

Na rozdíl od klasických PR článků neproklikává nativní reklama do detailu článku, ale přímo na web inzerenta – stejně, jak je tomu u ostatních online reklam. Proto by měl inzerent správně kombinovat obsah sdělení s obsahem cílové stránky. Zvlášť u inzerátů, které vzbuzují dojem začátku delšího článku, by měla cílová stránka vhodným způsobem navázat. Například místo uvítání a velkých titulků můžeme formou krátkých textů a infografiky dokončit nebo rozšířit text nativní reklamy, a teprve pak nabídnout návštěvníkovi své produkty nebo služby.

Nový reklamní prostor

Díky nativní síti a flexibilitě programatických platforem bude možné tento reklamní formát dobře udržovat a rozvíjet o nové prvky. Pro mnoho typů kampaní by programatická nativní reklama mohla být v blízké budoucnosti neopomenutelnou složkou. Uplatní se zejména u reklamy zaměřené na spotřebu, v B2B komunikaci, u brandových kampaní a u reklamy na služby a produkty, které vyžadují podrobnější vysvětlení.

Autentičnost a věrohodnost, kterou doposud dokázaly přinášet advertorialy, lze v kombinaci s nativními aplikacemi (nejen) v telefonech, “internetem věcí” a programatickým cílením umocnit. Chytré spotřebiče a nositelná elektronika – vše připojené do internetu – jsou vhodné nosiče pro nativní reklamní sdělení a můžeme očekávat jejich brzké propojení. Získáváme šanci vniknout do divákova soukromí, a promluvit k němu ještě důvěrnějším způsobem. To je na první pohled trochu nenápadný, ale zcela zásadní posun hranic, kam až reklama zasahuje.

Autor textu: Martin Čelikovský, jednatel, R2B2