Zadavatelé žádají propojení médií a eventů

čtvrtek, 18. srpna 2016, 14:00 Tisk Martina Vojtěchovská

Odborným titulům Mladé fronty se osvědčuje komplexní přístup k zadavatelům, říká Karel Novotný.

Divize odborných lékařských médií Medical Services je součástí vydavatelství Mladá fronta (MF) od roku 2010. Dotýkají se této divize vlastnické změny, kterými prošla většina konzumních titulů MF?

Náš segment je specifický a pohybujeme se v jiném prostředí než zbytek titulů, které Mladá fronta vydávala. Divize Medical Services se vlastnická změna nijak nedotkla. Pokračujeme se všemi plánovanými aktivitami v oblasti tištěných titulů, onlinových titulů a kongresů.

Medical Services nevlastní všechny tituly, které vydává. Na jakých základech přesně operuje?

Část titulů vydáváme vlastním nákladem, ostatní připravujeme na základě spolupráce. Vedle časopisů vydáváme i pět knižních edicí. Spolupracujeme s lékařskými odbornými společnostmi sdruženými pod Českou lékařskou Společnost J. E. Purkyně, pro které vydáváme odborné tituly. U nás je technicky zpracováváme, tiskneme a distribuujeme. Redakce jsou externí, ale kooperují s našimi šéfredaktory a grafiky.

Je tento model spolupráce pro vás výhodný?

Tímto způsobem dokážeme klientům nabízet větší záběr, nebo konkrétní obor v jejich inzertním zacílení. Zadavatele zajímají jak plošné aktivity a témata, která se týkají našeho zdravotnictví, tak specializované lékařské obory. Výše tištěného nákladu těchto časopisů odpovídá velikosti cílové skupiny a poptávané odbornosti. Pro odbornou společnost, která by si měla tímto způsobem sama zajišťovat inzerci, by to bylo velmi složité. A naopak pro firmu, která by měla zajišťovat inzerci jen pro jeden titul, by zas takový model nebyl životaschopný. Naši výhodou je, že dokážeme nabídnout oba typy zacílení.

Segment B2C titulů se mění a snaží se přizpůsobovat proměnám mediálního chování. Jak je to v odborném zdravotnickém segmentu?

V posledních 3-4 letech je patrný větší důraz na efektivitu inzerce. Mění se i strategie některých firem. Od plošné velké inzerce zčásti ustupují a větší důraz dávají na individuální působení formou odborných konferencí a setkání. Proto kombinujeme tištěné tituly s odborným pohledem na dané téma, na které připravíme odbornou akci a z ní pořídíme zpravodajství. To považujeme za naši konkurenční výhodu.

Mají zadavatelé jiné požadavky než před lety?

Podle mého názoru nastává změna v jejich daleko větším plánovaném přístupu. Preferuje se princip celoroční spolupráce. Na základě trendů, které zadavatelé sledují, jim připravíme adekvátní servis. Dřív se inzerce řešila daleko víc adhoc.

Karel Novotný, foto: Tomáš Novák, Mladá fronta
Karel Novotný, foto: Tomáš Novák, Mladá fronta

Ovlivňují nové technologie a internet konzumaci tištěných titulů stejně jako v “běžném” segmentu konzumních titulů?

V porovnání s lifestylem a obecnými zpravodajskými tituly je mezi odbornými lékařskými časopisy větší vztah k tištěnému titulu než k onlinu. Záleží ale i na typu informací. Pokud jde o zpravodajskou formu – například novinky ve zdravotnictví či v legislativě – převládá onlinová podoba a preference směřují k webu. Na druhou stranu u edukativních titulů, ze kterých lékaři čerpají informace, odhaduji, že ještě mnoho let přežije papírová podoba. Vzdělávací časopisy mají tradiční podobu a nemyslím si, že se zde v brzké době odehraje nějaká změna. Nastala by jen v případě potíží s financováním titulu. Situace pro některé odborné společnosti dnes není jednoduchá – skupina čtenářů je úzká a jsou závislé jen na několika firmách, které se v daném segmentu pohybují.

Co nového plánujete?

Aktuálně jsme spustili novou podobu denního zpravodaje, který je spojený s naším titulem Zdravotnictví a medicína. Od září pak chystáme relaunch tohoto časopisu. Je to naše vlajková loď v oblasti zpravodajství a informací ze zdravotnictví. Vychází jako měsíčník a sleduje obecné trendy. Zaměříme se na grafické úpravy, strukturu a větší přitažlivost titulu. Chceme také připojovat nové trendy, které propojí všechny naše aktivity. Letos chceme umožnit online přístupy do našich konferencí. Lékaři, kteří nebudou moci přijet, se budou moci vzdáleně připojit, konferenci sledovat a také se aktivně účastnit. I na konferencích chceme postupně odbourat mikrofon a nahradit ho chytrými telefony a tablety. Slibujeme si od toho i živější diskuse, přeci jen přes tablet nebo mobil se otázka pokládá snáz než pomocí mikrofonu před plným sálem.

Zpoplatnění internetového obsahu je z pohledu všeobecných médií těžko řešitelné, u odborných médií se má za to, že šance na zpoplatnění jsou vyšší. Uvažujete o výraznějším zpoplatnění onlinu?

Všechny archivy čísel našich titulů jsou přístupné jen předplatitelům. To je forma, která by předplatitele měla vést k tomu, aby se stali pravidelnými odběrateli. Varianta, že bychom selektivně v online podobě umožnovali dílčí přístup, není na pořadu dne. Pokud by takové změny nastaly, tak nejdříve příští rok.

Myslíte si, že lidé by byli ochotní platit?

Podle mého názoru v některých specifických oblastech ano. Týká se to například právní poradny pro lékaře. To je segment, kde je velký potenciál. Naší strategií je ale spíš nabízet ucelený prostor – kvalitní nezávislé médium, ve kterém má farmaceutický trh zájem být vidět a takové médium financuje. Naše zkušenosti ukazují, že zadavatelé oceňují právě kombinaci jednotlivých aktivit, které nabízíme.

To znamená, že placený online pro vás není prioritou?

Daleko víc sázím na to, že budeme schopní efektivně zpoplatňovat elektronické přístupy z živých konferencí a možná na ně navazující některé aktivity. To si myslím, že má perspektivu. Obecně vzdělávací akce pro lékaře jsou nutností. Letos třetím rokem budeme pořádat konferenci Zdravotnictví 2017. Je to konference politicko-lékařská a naší ambicí je, aby v příštím roce byla nejvýznamnější akcí v České republice svého druhu. Koná se na podzim v Praze, předpokládáme účast 550 hostů. Zahajuje ji předseda vlády, zúčastní se i ministr zdravotnictví. Pro příští rok uvažujeme o formě externího přístupu, abychom konferenci otevřeli většímu počtu lidí.

Vedle změn, které jste zmínil, chystáte ještě něco dalšího?

Některé změny už nastaly. V červenci jsme otevřeli slovenský web Medical Services a začali jsme prodávat odborné knihy na Slovensku. Zatím prodáváme české odborné knihy v původním znění pro slovenské čtenáře, ale už připravujeme i první knížky ve slovenštině. Na přelomu září a října chystáme také první číslo titulu Postgraduální medicína ve slovenštině. Je to pro nás první krok do odborných tištěných titulů na Slovensku. Uvidíme, jaké kroky si budeme moci dovolit dál. I na Slovensku budeme chtít pořádat kongresy a uplatňovat stejnou strategii jako v Česku. To znamená nabídnout inzerentům kombinaci odborné akce a tištěného média. Na českém trhu v průběhu srpna dokončíme akvizici časopisu Gynekolog. Časopis vychází v nákladu 900 výtisků jako čtvrtletník. Kolem časopisu rovněž vytvoříme nový koncept vzdělávacích akcí.

Máte v úmyslu získat do portfolia ještě nějaké tituly, nebo považujete portfolio takto za kompletní?

V letošním roce už asi portfolio rozšiřovat nebudeme. Máme ale vyhlídnuté ještě dva obory, které bychom chtěli pokrýt. Vybíráme takové, ve kterých máme širokou základnu odborníků, abychom byli schopni nabídnout kvalitní servis.

Karel Novotný, ředitel divize Medical Services, Mladá fronta

Ve vedení divize Medical Services je od října roku 2013. Od roku 2005 do roku 2013 pracoval v GE Money Bank na vedoucích obchodních pozicích několika segmentů.

Titulní foto: Tomáš Novák, Mladá fronta