CNC udržela obrat na 1,8 mld. Kč, vrátila se do zisku

pondělí, 19. září 2016, 17:15 Tisk MediaGuru

Nejsilnější vydavatelská společnost na českém trhu loni vylepšila své hospodaření.

Mediální společnost Czech News Center (CNC) dosáhla v loňském roce celkových výkonů na úrovni 1,84 mld. Kč. Je to podobný výsledek jako v roce 2014 (+ 5 mil. Kč). V loňském roce se CNC také vrátila do zisku necelých 45 mil. korun.

Také v roce 2015 bylo hospodaření Czech News Center poznamenáno vysokými odpisy ve výši 356 mil. Kč. Z celkových výkonů 1,84 mld. Kč představují výnosy z prodeje novin a časopisů více než miliardu Kč (1,107 mld. Kč). Tržby z prodeje inzertní plochy (včetně zahraničí) tvořily loni 735 mil. Kč. Počet zaměstnanců Czech News Center se loni zvýšil na 567 z předloňských 544.

Czech News Center je největším vydavatelem tištěných titulů z pohledu počtu čtenářů, které svými tituly osloví (3,5 mil.). Je mj. vydavatelem deníků Blesk, Aha! a Sport či časopisů Reflex, ABC, Svět motorů nebo titulů spojených se značkou Blesk.

Skupina je také provozovatelem tiskáren Czech Print Center. Tato firma loni vykázala zisk 93 mil. Kč (předloni 123 mil. Kč) při celkových výkonech 652 mil. Kč (v roce 2014 to bylo 672 mil. Kč). Do skupiny letos přibyly také dřívější tituly Mladé fronty sdružené pod firmou CN Invest. 

Základní ukazatele hospodaření Czech News Center v roce 2015 (tis. Kč)

2015 2014
výkony 1 841 650 1 836 783
odpisy dlouhodobého majetku 356 163 353 027
provozní výsledek hospodaření -46 664 -66 436
výnosy z dlouhodobého finančního majetku 167 628 149 317
finanční výsledek hospodaření 67 616 28 952
výsledek hospodaření za účetní období 44 614 -8 235

Zdroj: účetní závěrka CNC 2015

-mav-