Trend směřuje k většímu propojení rádia a internetu

úterý, 13. září 2016, 13:00 Rádio Martina Vojtěchovská

Radiohouse hledá možnosti, jak propojit prodej rádiové a internetové reklamy, říká Michal Beran.

Blíží se podzim a s ním novinky v obchodních politikách pro nový rok 2017. Plánujete nějaké změny ve vaší obchodní politice?

Převratné změny v tuto chvíli neplánujeme, protože stávající produkty se nám osvědčily. Radiohouse je nejsilnější produkt na rozhlasovém trhu a klienti díky němu mají rádio de facto pokryté. Připravujeme zavedení floatingového sponzoringu, kde můžeme zapojit ne úplně vytěžované sponzoringy a vytvořit balíčky, které si klient může za příznivou cenu koupit.

Kdy byste chtěli s floatingovou nabídkou sponzoringu přijít?

Novinku bychom zavedli na podzim napříč portfoliem. Umožnilo by nám to lépe naplňovat sponzoringy, které jsou teď méně vyprodané. Klientům bychom garantovali určitý počet GRPs na určité období a umístění sponzoringu napříč jednotlivými časy. Je to myšleno jako alternativa pro klienty, kteří netrvají na tom, že chtějí být sponzory nějakého konkrétního pořadu, ale jde jim primárně o zásah.

V portfoliu skupiny Lagardere Active ČR i Media Bohemia jsou zastoupena vedle rádií i digitální média – weby a sociální média. Propojíte prodej rádiové reklamy s internetovou?

V případě internetu uvažujeme, co dál. Připravujeme zavedení floatingových internetových balíčků, které nabídneme k rádiové reklamě. Tímto směrem se určitě budeme ubírat. Klient od nás dostane komplexnější řešení, které bude obsahovat rádiovou část kampaně a využití našich internetových médií v rámci Impression Media a Lagardere Active ČR, kde bude možné využít floatingových balíčků. Chtěli bychom rozvinout také propojení rádiových kampaní a internetu. Například při koupi kampaně na Evropě 2 by kampaň automaticky odběhla i na dalších digitálních produktech Evropy 2. To by klientům přineslo ještě větší zásah. Věřím, že od listopadu bychom mohli s těmito produkty přijít.

Z odhadů čistých investic do rádiové reklamy, které v rámci APSV pravidelně zveřejňujete, vyplývá, že rádiová reklama v letošním roce roste. Čemu to přikládáte?

Za první pololetí je meziroční růst rádiové reklamy na úrovni 3 %. Inzertně slabší bylo období prázdnin, což se asi odrazí na výsledcích celého třetího kvartálu. I když v září již došlo k zásadnímu zlepšení. Klienti se obecně do rádia vracejí – například z televize – a pomáhá také dobré ekonomické prostředí.

Kteří inzerenti růst táhnou?

Je zřejmé oživení automobilového průmyslu, kde velké společnosti využívají rádio. Aktivní jsou i nákupní řetězce, které také rádio velmi a stabilně využívají. A pak také farmaceutické společnosti, zde vidím pozvolný rostoucí trend. Stabilně silný je finanční sektor a i společnosti z oblasti e-commerce dávají prostřednictvím rádia vědět o své existenci.

Uvažujete o proměnách obchodních balíčků, které nabízíte?

K tomu není důvod, fungují stabilně.

A z pohledu portfolia stanic?

Jedinou změnou je odchod rádia Sázava z našeho portfolia, jinak se nic nemění.

Kde vidíte potenciál rozhlasové reklamy do budoucna?

Poptávka po speciálních operacích roste, za posledních pět let je její objem dvojnásobný. Klienti se zajímají o soutěže, moderované vstupy, speciálních pořady a sponzoring. Udělali jsme proto pár změn, které se týkají speciálních operací. Nabídku jsme sjednotili a cenově narovnali. Další vývoj rádiové reklamy podle mého názoru vede přes lepší propojení s internetem a s programem rádia.

Radiohouse má na rádiovém trhu větší než 50% podíl. S kým soupeříte?

Když pominu omezené reklamní kapacity ČRo, je tu skupina Radio United Services. Tedy společnost s dobrým zázemím a řadou schopných profesionálů. Na druhou stranu lidé v ČR poslouchají více rádií denně, takže velkou většinu jejich posluchačů na našich stanicích zadavatelé najdou také. Tím také naše snahy ostře konkurovat obracíme spíše k ostatním mediatypům.

Konkrétně?

Před deseti lety byl tisk největším konkurentem rádia. Teď jako největšího konkurenta vnímáme televizi a internet. Ve srovnání před deseti lety se situace v televizi dost změnila, zejména ve smyslu dostupnosti televizní reklamy pro klienty. Klienti, kteří neměli patřičný objem, nemohli na televizní reklamu dosáhnout. Teď je to jiné. Naší motivací je tak být atraktivním médiem i pro klienty, kteří zatím rádio nevyužili.

V poslední době se hovořilo o možné změně metodiky týkající se výzkumu poslechovosti. Dojde ke změnám?

V tomto ani příštím roce nevidím žádné revoluční změny jako reálné, spíše bude pokračovat mírné vylepšování toho, co máme, protože Radioprojekt založený na CATI dotazování se osvědčil jako dostatečně přesná metoda měření poslechu v českém prostředí s rozumnými náklady. Je ale jasné, že další úvahy spějí ke crossmediálnímu plánování a maximální schopnosti přinášet co nejvíc aktuální data.

Michal Beran, ředitel divize agenturního prodeje, Radiohouse

Do společnosti Radiohouse nastoupil od listopadu 2014. Do září 2014 působil téměř dva roky jako ředitel zastupitelství Media Club a jako obchodní ředitel televize Prima. Před svým působením v Media Clubu strávil 16 let na různých obchodních pozicích ve skupině Lagardére Active CZ, kterou opouštěl z pozice ředitele mediazastupitelství RRM.