Technologičtí giganti se spojují kvůli umělé inteligenci

středa, 05. října 2016, 10:15 Internet & Mobil MediaGuru

Amazon, Google, Facebook, IBM a Microsoft se spojily, aby budovaly lepší jméno umělé inteligence.

Společnosti Amazon, DeepMind/Google, Facebook, IBM a Microsoft vytvořily neziskovou organizaci, jejímž hlavním cílem bude zlepšovat obraz umělé inteligence v očích veřejnosti. K aktivitám organizace Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society (PAI) se mohou připojit specialisté, neziskové organizaci i zástupci akademické obce.

Úkolem PAI bude podporovat možnosti umělé inteligence ve prospěch lidí a společnosti, a využít tak jejího potenciálu ve všech aspektech života, od zdravotní péče, přes vzdělávání po automatizaci práce a dopravu. Podílet se bude na výzkumu a formulaci best practices neboli osvědčených postupů v této oblasti, zabývat se bude i tématy etiky, transparentnosti či ochrany osobních údajů. Podle tiskového vyjádření nemá PAI v úmyslu nikterak politicky lobbovat.

Každá ze zákládajících společností bude PAI podporovat finančně i výzkumně. Zároveň organizaci propojí s odborníky, advokáty a akademiky. Již nyní probíhají jednání o partnerství s Asociací pro podporu umělé inteligence (AAAI) nebo Allenovým institutem pro umělou inteligenci (AI2).

„Tato organizace představuje obrovský krok dopředu pro umělou inteligenci. Týmy, které se umělou inteligencí zabývají, tak spolu mohou sdílet osvědčené postupy a výzkumnické metody za účelem maximalizace společenského přínosu, vypořádání se s možnými etickými obavami a vstupu umělé inteligence i do jiných profesních oblastí,“ komentoval za DeepMind Mustafa Suleyman spolu s Gregem Corradem z Google.

Jak dodal Ralf Herbrich, jenž v Amazonu vede oddělení strojového učení, PAI může navíc přinést i nové poznatky užitečné k budování zákaznické důvěry v umělou inteligenci. Podle nedávné studie společnosti Time Etc by totiž více než čtvrtina spotřebitelů (26 %) umělé inteligenci nedůvěřovala. Více než polovina lidí (54 %) si nemyslí, že by jí kdy využila.

-stk-