Čtenost: Blesk pod milionem, roční nárůsty mají Sport a LN

čtvrtek, 10. listopadu 2016, 10:33 Tisk MediaGuru

Nová data výzkumu čtenosti Media projekt potvrdila postavení deníků z minulého měření.

Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje 78 % populace 12-79 let. Čtenost na vydání deníků a jejich příloh je téměř 53 %, čtenost časopisů na vydání je 67 %, vyplývá z nových dat výzkumu Media projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2016.

Nejčtenějším celostátní deníkem je nadále Blesk s průměrnou čteností na vydání 967 tis. čtenářů. Ve srovnání s výsledky za první pololetí 2016 se čtenost Blesku snížila pod milion čtenářů (-3,5 %). Pořadí na dalších místech se rovněž nemění: druhá MF Dnes potvrdila za 2. a 3. kvartál výsledky z prvního pololetí, stejně jako třetí Sport. Svoji čtenost ve sledovaném období naopak vylepšil deník Právo, který se přiblížil ke třetímu Sportu. Vyšší čtenost měly také Lidové noviny, které zmenšily odstup od pátého deníku Aha!, jenž vykázal stabilní čtenost. Čtenost Hospodářských novin se mezi po sobě jdoucími obdobími snížila o 4 %.

Regionální tituly Deník souhrnně oslovují 607 tis. čtenářů na vydání, což je de facto stejný výsledek jako v období prvního pololetí 2016.

V meziročním srovnání, tedy ve srovnání s obdobím 2. a 3. čtvrtletí 2015, si nejlépe vedly deníky Sport a Lidové noviny. Naopak desetiprocentní a vyšší snížení čtenosti se v meziročním srovnání dotklo deníků Právo, Hospodářské noviny a E15.

Čtenost deníků na vydání (tis. osob), 2+3Q/2016

celostátní deníky 2Q+3Q/2016 1Q+2Q/2016 kvartální změna v % 2Q+3Q/2015 meziroční změna v %
Blesk 967 1 002 -3,5 1 014 -4,6
MF Dnes 611 615 -0,8 639 -4,4
Sport 287 288 -0,3 274 4,9
Právo 281 275 2,2 311 -9,6
Aha! 223 223 0,2 238 -6,0
Lidové noviny 211 206 2,4 203 3,5
Hospodářské noviny 147 153 -4,1 168 -12,5
regionální deníky 2Q+3Q/2016 1Q+2Q/2016 kvartální změna v % 2Q+3Q/2015 meziroční změna v %
Deník celkem 607 606 0,1 664 -8,6
bezplatné deníky 2Q+3Q/2016 1Q+2Q/2016 kvartální změna v % 2Q+3Q/2015 meziroční změna v %
Metro 465 455 2,2 465 0,0
E15 59 61 -2,7 72 -17,5

Zdroj: Media projekt, 2.+3Q/2016, Unie vydavatelů, Stem/Mark, Median

-mav-