Šéf ČT nevěří ve sloučená média veřejné služby

pondělí, 14. listopadu 2016, 07:00 TV MediaGuru

V Praze se uskutečnila konference EBU o médiích veřejné služby, jejich odpovědnost se zvyšuje.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák není přesvědčen o smysluplnosti sloučení médií veřejné služby, tj. veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Uvedl to na konferenci evropských vysílatelů veřejné služby EBU, která se pod názvem Veřejnoprávní média a demokracie uskutečnila na konci minulého týdne na půdě Poslanecké sněmovny v Praze. „Je to smysluplné v případě, když tato média sdílejí stejné premisy a když vyrostla společně. V České republice ale vyrůstaly Český rozhlas a Česká televize odděleně,“ připomněl Dvořák vývoj médií veřejné služby v Česku. Jiná situace je např. ve Velké Británii, kde stanice BBC vznikly v rámci jedné instituce.

Konference EBU se zabývala i tím, jak mohou média veřejné služby čelit měnící se situaci na mediálním trhu. Podle generálního ředitele ČT ale není cestou ani spolupráce s komerčními vysílateli. „Ve spolupráci redakcí médií veřejné služby a komerčních médií nevěřím, protože komerční médium si klade za cíl hlavně rychlost informací, zatímco médium veřejné služby musí mít na prvním místě přesnost informací a důvěryhodnost,“ uvedl.

Právě důvěryhodnost a odpovědnost veřejnoprávních médií má být pro současnou žurnalistiku, která je poznamenána rostoucím vlivem sociálních médií, ještě důležitější než v minulosti. To ale neznamená, že by média veřejné služby neměla do prostředí sociálních médií vstupovat. „Je nesmírně důležité, aby se vyvíjela i na ostatních platformách. Role médií veřejné služby je zřejmě důležitější než dříve, protože dnes získáváme informace ze sociálních médií a algoritmy rozhodují o tom, co čteme. Vidíme také rostoucí tendenci webů, které se tváří, že přinášejí novinářský obsah, ale ve skutečnosti to tak není,“ uvedla Elfa Ýr Gylfadottir, předsedkyně řídícího výboru Rady Evropy pro média a informační společnost.

Sdílení informací přes sociální sítě ve skupinách přátel, kteří zastávají stejné nebo podobné názory, ztěžuje v případě sledování zpráv pouze přes sociální média možnost získat co nejúplnější informace o okolním dění. V tomto ohledu sociální média nepřispívají podle účastníků konference k debatě v demokratické společnosti. Proto je pro média veřejné služby podstatné být důvěryhodným zdrojem. „Společnost se také rozděluje. Část lidí je velmi vzdělaná, ale rozdíl mezi ní a částí méně vzdělaných se zvyšuje. Musíme oslovit tu druhou část společnosti, je to důležité pro sociální soudržnost,“ dodal Klaus Unterberger z rakouské ORF.

Výroba kvalitního a důvěryhodného obsahu je ale finančně nákladná. „Příjmy, které získávají nadnárodní internetoví giganti chybí tradičním médiím,“ zaznělo rovněž v diskusi. Do financování médií veřejné služby má být podle názoru diskutujících zapojena celá společnost, přičemž svoji odpovědnost by si měly uvědomovat parlamenty jednotlivých států.

-mav-