Neovlivní.cz, Reportér a další mají granty od NFNZ

čtvrtek, 22. prosince 2016, 08:35 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Nadační fond nezávislé žurnalistiky rozdělil granty pro média ve výši přesahující 2 mil. korun.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) udělil první sérii grantů v souhrnné hodnotě 2,148 mil. Kč. Správní rada NFNZ hlasovala pro udělení šesti grantů na podporu investigativní žurnalistiky následujícím redakcím: společnosti Dead Line Media (server Neovlivní.cz) grant ve výši 500 tis. Kč; redakci A2larm.cz grant ve výši 500 tis. Kč; měsíčníku Reportér grant ve výši 460 tis. Kč; redakci Deníku Referendum grant ve výši 250 tis. Kč; Českému centru pro investigativní žurnalistiku grant ve výši 238 tis. Kč a serveru Občasník.eu grant ve výši 150 tis. Kč.

Granty jsou určeny pro práci na celospolečenských a regionálních tématech v období leden-červen 2017. Každá z redakcí bude moci předložit NFNZ výsledky své práce a ucházet se o odměnu ve výši až jeden milion korun. O odměně rozhodne Správní rada NFNZ v létě 2017.

Správní rada také rozhodla o udělení příspěvku ve výši 50 tis. Kč reportéru Ondřeji Kundrovi na dokončení knihy s investigativní tématikou celoevropského rozměru.

„Vybírali jsme v konkurenci jedenácti uchazečů, a to je, myslím, vzhledem k nedávnému založení fondu úspěch. Na našem zasedání jsme neposuzovali ani neschvalovali konkrétní témata, jen jsme zvažovali celospolečenský a regionální dopad redakcemi zvolených obecných tematických okruhů. Investigativní, fakticko-analytickou a další nezávislou žurnalistiku budeme podporovat i nadále. V přípravě jsou už konkrétní nové projekty,“ jeden ze zakladatelů fondu, podnikatel Tomáš Richter.

Správní rada rozhodovala ve složení předseda Tomáš Richter, místopředseda Jiří Kučera a členové Helena Chaloupková, Jaroslav Horák, Josef Šlerka a Jan Štern. Helena Chaloupková a Jaroslav Horák se rozhodování a hlasování nezúčastnili v případech uchazečů, s nimiž jsou v konfliktu zájmů. Členové správní rady měli k dispozici posudky externích expertů. Někteří experti se zúčastnili obhajoby projektů, a to bez hlasovacího práva.

-mav-