Reklama v online videu a v sítích atakuje noviny a rádio

čtvrtek, 29. prosince 2016, 12:00 Internet & Mobil MediaGuru

Reklama v sociálních médiích má do roku 2019 získat pětinu veškerých online investic.

Podle studie Advertising Expenditure Forecasts, kterou vydala mediální agentura Zenith, vzrostou výdaje na reklamu v sociálních médiích mezi lety 2016 a 2019 o 72 % a jejich hodnota stoupne z 29 na 50 miliard USD. Reklamě v sociálních médiích v roce 2019 připadne 20 % veškerých výdajů na internetovou reklamu, což představuje zvýšení o čtyři procentní body ve srovnání s právě končícím rokem 2016.

Do roku 2019 má tak reklama v sociálních médiích být jen o procentní bod nižší než podíl reklamy v novinách (50,2 miliardy USD pro sociální média ve srovnání s 50,7 miliardy USD pro noviny). Do roku 2020 sociální média noviny údajně předstihnou.

Reklama v online videu roste téměř stejně rychle jako sociální média, o 18 % ročně. Do roku 2019 bude mít celosvětovou hodnotu 35,4 miliardy USD a nepatrně převýší částku vynaloženou na reklamu v rádiu (35 mld. USD). Online video rovněž těží z šíření mobilních zařízení a také z rozvoje vysokorychlostního přenosu mobilních dat a z vylepšování displejů na mobilních zařízeních. Společnosti začínají reklamu v on-line videích stále běžněji využívat jako doplněk k televizní reklamě, ale pro většinu z nich nemá smysl používat ho jako její náhradu. Dokonce i v roce 2019 bude mít reklama v online videích jen pětinovou velikost (18 %) ve srovnání s reklamou v televizi.

V roce 2017 mají celosvětové výdaje na reklamu vzrůst o 4,4 %, tedy stejným tempem, jaké je odhadováno pro rok 2016. Očekává se, že stabilní růst globálních výdajů na reklamu bude pokračovat i po roce 2017.

Ačkoliv růst celosvětových výdajů na reklamu je stabilní, v různých částech světa se liší. Na Středním východě a v severní Africe kvůli konfliktům a nízkým cenám ropy výdaje na reklamu klesají o 4,9 % a v Latinské Americe rostou jen o 1,7 % ročně kvůli recesi v Argentině, Brazílii, Ekvádoru a Venezuele. Nejrychleji roste Asie. V Číně v posledních několika letech růst výrazně zpomalil, ale stále má hodnotu 7 % ročně. V současnosti se jedná o druhý největší reklamní trh na světě (za Spojenými státy).

„Sociální média a on-line video přispívají k trvalému růstu globálních výdajů na reklamu, a to navzdory politickému ohrožení ekonomiky,“ uvedl Jonathan Barnard, head of forecasting společnosti Zenith. „Do roku 2019 zajistí více než třetinu růstu celosvětových výdajů na reklamu pouhé čtyři asijské trhy, a vyváží tak recesi v Latinské Americe a na Středním východě.“

-mav-