Zpoplatnění terestrické TV povede k větší konkurenci

úterý, 13. prosince 2016, 12:50 TV Martina Vojtěchovská

Metody konkurenčního boje se v televizi přiostřují, všímá si Leoš Pohl, jednatel Mediapoli Group.

Před dvěma lety vstupoval váš neplacený kanál Kinosvět, zaměřující se na záhady a tajemství, do satelitního a nadregionálního terestriálního vysílání s ambiciózními plány. Jak s odstupem dvou let tento krok hodnotíte?

Je pravda, že jsme si na podzim 2014 dávali smělé plány ve sledovanosti našich televizních programů. TV Kinosvět měla napomoci, spolu s našimi placenými televizemi CS film, CS mini a Horor film, k získání 0,75% podílu na trhu. To se nepodařilo. Náš podíl činí něco kolem 0,5 %. Avšak řada našich pořadů dosahuje více než 1% podíl. Naopak až nečekaně úspěšní jsme z hlediska výnosnosti reklamy. Tady se nám podařilo zvýšit tempo růstu až šestinásobně. Daří se nám držet i sledovanost CS filmu, filmového placeného programu, a to za situace, kdy všechny televize považují český film za krabičku poslední záchrany.

Bylo tedy toto rozhodnutí i z hlediska nákladů na terestrické digitální vysílání dobrou volbou?

Ano, protože v nabídce operátorů placené televize přibývají, ale operátoři mají pořád stejný rozpočet na program. To znamená, že se snižují průměrné výnosy na předplatitele. Proto jsme se rozhodli rozšířit příjmy o výnosy z prodeje reklamy právě na terestrickém digitálním programu. To se nám podařilo, protože v současnosti představují reklamní výnosy třetinu veškerých našich příjmů. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli do budoucna upřednostňovat free-to-air vysílání, kde konkurence sílí. Zjistili jsme, že i reklamní trh je pro nás nestabilní a možná nestabilnější než placená televize. Navíc náklady na DVB-T2 nižší pravděpodobně nebudou. Naším záměrem je jít oběma směry. Placenou televizi chceme dále rozvíjet, ale už ne počtem kanálů, ale spíš rozšiřováním služeb.Ty budeme samozřejmě nabízet i v terestrice. Nedávno jsme například s TV Kinosvět vstoupili do hybridního HbbTV.

Jak obtížné bylo začít operovat na reklamním trhu?

Nebylo to snadné, stále se učíme. Do prodeje reklamy a teleshoppingu jsme vstoupili relativně pozdě. Za to, že své zpoždění rychle doháníme, vděčíme zastupitelství Atmedia. Spolupráci jsme zahájili krátce po jejím vzniku a patříme služebně, ale zřejmě asi i věkem k jejím nejstarším partnerům. Atmedia zastupuje všechny naše kanály. Díky za tuto společnost – pro malé placené, ale i neplacené TV kanály představuje de facto jedinou možnost.

Pro Kinosvět jsou reklama a teleshopping hlavním příjmem. Je už stanice v zisku?

Nebudu nic zastírat: Kinosvět jako takový v zisku není. Ale celá skupina Mediapoli Group letos v zisku skončí. Mohl by se pohybovat kolem 2 mil. korun. Pokud to tak dopadne, vyplatíme 13. platy. Když se firmě daří, tak to mají zaměstnanci pocítit. Na druhou stranu, když se nedaří, tak to musí první pocítit manažeři.

Když jsme zmínili DVB-T2 vysílání, o kterém se neustále vedou diskuse, jak vidíte jeho budoucnost?

Zatím to příliš jasné není, otazníků je stále dost. Samozřejmě, že DVB-T2 fandíme. Přechodné období do roku 2021 je ovšem příliš dlouhé a začátek ještě není daný. Evropská komise zatím neschválila podporu, klienti DVB-T2 spolu s operátory navíc nerozhodli, jaký bude obchodní model – zda placený, nebo ne. Proto příliš nerozumím tomu, že se v tuto chvíli lidem už doporučuje, co si mají koupit za přijímač. Jak může operátor doporučit, že si mají koupit přístroj pro free-to-air, když není jasné, jestli ve finále nebude model vysílání placený? Podle mého názoru se ale podíl DVB-T2 na způsobu sledování televize oproti současnosti sníží. Pro stát ani pro operátory nebude jednoduché stávající podíl digitálního terestrického vysílání udržet.

Z dosavadních postojů hlavních televizních hráčů vyplývá, že příští rok může být v otázce vývoje distribuce televizního vysílání klíčový.

V roce 2017 budou vrcholit jednání o způsobu dalšího pokračování spolupráce televizních stanic a operátorů televizních sítí. Řešení nebude určitě tak jednoduché jako na Slovensku. Případné zpoplatnění terestrické televize bude znamenat zostření konkurenčního boje právě mezi zmíněnými operátory DVB-T2. Za situace, kdy český trh s placenou televizí není ještě plně saturován, může růst ještě o více než 2 mld. Kč. Ty mohou být čerpány i z rozpočtů stávajících operátorů placené televize.

O segment placené televize se asi budou víc zajímat i Nova a Prima.

Očekávám vstup největších free-to-air televizí do segmentu placené televize. Dokazují to nejen významně rostoucí náklady na programming, ale rovněž rostoucí výnosy těchto televizí z placených televizních služeb (CME, vlastník Novy, očekává letos zvýšení výnosů z přenosových poplatků o 40 %, pozn. red.). Tento vstup bude vyvolávat další pnutí právě v rozpočtech operátorů placené televize.

Vrátíme-li se ještě ke stanici Kinosvět, pravděpodobně jste narazili na to, že v terestrickém vysílání mohou diváci reagovat na pořady jinak. Museli jste měnit programové schéma?

Od počátku jsme viděli, že v nabídce dokumentárních programů je mezera, kterou bychom mohli zaplnit. Základ našeho programu proto tvoří záhady a tajemství, které doplňujeme blízkými tématy, dopoledne orientovanými na ženy a večer spíše na muže. Úspěšnost je obdobná jako u všeobecných dokumentárních filmů a je dána okruhy krimi, válka a historie. Že to bylo rozhodnutí správné, potvrzuje rostoucí sledovanost. Vcelku jsme byli potěšeni sledovaností záhad, tajemství, paranormálních jevů a alternativních teorií. Myslím si, že zájmu o tyto žánry nahrává i současná atmosféra ve společnosti. Jinak platí, že přestože cílová skupina 15+ roste nejrychleji, své pořady si každý den rovněž najdou i diváci ze skupiny 15-54. Tento úspěch je podmíněn, věřím, i díky tomu, že nakupované pořady pak doplňujeme vlastní televizní produkcí. Začali jsme se sérií známého objevitele nečekaných souvislostí Stanislava Motla, pokračovali jsme s lovcem záhad Arnoštem Vašíčkem a na další sezonu jsme vsadili na Jiřího Kuchaře, který mimo jiné objevil Hitlerovy umělecké sbírky v Čechách. Každý druhý týden vyrábíme Magazín záhad s Otomarem Dvořákem a pracuje pro nás skupina, která se jmenuje Paranormální tým.

Takto nastavené schéma chcete rozvíjet i v novém roce?

Ano, i když určité programové změny plánujeme. Rádi bychom oslovili více mladších mužů v cílové skupině 15-54 let. A hledáme nejlepší polohu, jak nabídku profilovat. Program ale rozšíříme i o blok pro ženy. Pro televizní divačky je už teď určen pořad Vaříme zdravě a budeme chtít přijít i s dalšími pořady.

Novinky v programovém schématu Kinosvět pro rok 2017.
Novinky v programovém schématu Kinosvět pro rok 2017.

Od roku 2007 jste jako první začali provozovat ryze český televizní kanál pro děti pod názvem CS Mini. Mezitím se počet kanálů pro děti výrazně rozšířil, konkurence se rozrostla počínaje veřejnou ČT:D a konče řadou placených zahraničních dětských televizních kanálů. Určitě měl tento stav dopad na zájem o váš dětský kanál. Neuvažujete o jeho úpravě?

I po deseti letech je CS mini stále jedinou komerční dětskou televizní stanicí s převládajícím podílem české produkce. Chceme toto směřování nadále udržet a rovněž investovat do vlastní produkce, jako jsme to již dokázali v dřívějších letech (animovaný seriál Staré pověsti české, dětské vzdělávací seriály Baby English, Paci, paci, pacičky a další). Prostřednictvím nových technologií chceme umožnit dětem a jejich rodičům sledovat CS mini 24 hodin.

To znamená, že připravujete nový projekt v oblasti internetu nebo VOD služeb?

Ano. Během prosince letošního roku připravujeme do testovacího režimu nový on-line projekt nazvaný Film Popular. Jedná se o videoportál nelineárního vysílání určený pro naše nejlepší operátory a diváky sledující Kinosvět na terestrických sítích. Ti dosud nemohli vysílání zpětně sledovat. A my jim chceme tuto možnost nabídnout. Umožníme jim využívat služeb TV archívu a zároveň sledovat pořady Kinosvět v HD formátu. V rámci tohoto projektu chceme rovněž nabídnout několik nových tematických nelineárních TV programů. A to především proto, že poptávka po některých žánrech je větší než ji dovedeme v lineárním vysílání na Kinosvět uspokojit.

Zmínil jste rostoucí konkurenci a nutnost diverzifikovat příjmy. Jakým způsobem ještě uvažujete o možnostech monetizace vašich služeb?

Rostoucí zájem o teleshoppingové spoty na TV Kinosvět nám umožnil přemýšlet o vlastním projektu a hledali jsme téma, které by diváky bavilo. Na jaře letošního roku jsme spustili projekt, který je společný pro všechny naše kanály: e-shop CS knihy. Na TV Kinosvět promujeme vědecko-technickou literaturu, na CS Filmu českou beletrii a třeba na Horor filmu thrillery. E-shop už dnes nabízí knihy 4.000 nakladatelství. Řádově se jedná o více než sto tisíc knižních titulů.

Co považujete za důležité a ovlivňující vývoj televizního trhu v roce 2017?

Stejně jako v internetu roste význam videa, tak se i televize snaží víc proniknout do internetu. Potvrzuje to rostoucí význam OTT a HbbTV služeb a dokazuje to i rozhodnutí spustit integrované měření TV sledovanosti napříč distribučními platformami. Zvyšující se investice on-line subjektů do produkce videí a jejich umisťování na internetu bude mít postupně vliv na lineární sledovanost. Zároveň roste konkurence poskytovatelů televizního obsahu: významně se rozšiřuje počet televizních kanálů, a zostřují se i metody konkurenčního boje. Dlouhodobý trend horizontální koncentrace televizních sítí tak i vertikální s poskytovateli obsahu i mezi nimi stále více roste.

A konkrétně plány vaší skupiny v novém roce?

Naše televizní programy jsou na trhu 4 až 11 let. Myslíme si, že si zaslouží postupný redesign který chceme např. na CS filmu spustit do jara 2017. Už jsem zmiňoval chystaný refresh CS mini a nově nově uváděné služby Film Popular a HbbTV Kinosvět. Kinosvět navíc programově doladíme. Změny zaznamenají i weby, půjde zejména o CS film a opět Kinosvět. A samozřejmě budeme pracovat na rozvoji našeho e-shopu CS knihy.

Plány stanice CS film pro jaro 2017.
Plány stanice CS film pro jaro 2017.

Leoš Pohl, jednatel Mediapoli Group

Je jediným vlastníkem ostravské společnosti Mediapoli Group a většinovým vlastníkem Československé filmové společnosti. Pod Mediapoli patří tři placené kanály CS film, CS mini, Horor film TV a dva bezplatné Kinosvět TV a metropolitní Praha TV, dále celoplošné rádio Radiodechovka, čtyři internetové portály csknihy.cz, horror.cz, csmini.cz, magazinuniverze.cz a síť digitální televize působící v Praze a Středočeském kraji Prague Digital TV.