Nemůžeme stavět jen na prodeji tiskových stran

pondělí, 13. února 2017, 13:30 Tisk Martina Vojtěchovská

Obchodní ředitelka Burdy Praha Anamy Pónya vysvětluje změny v obchodním oddělení.

Před koncem loňského roku oznámila Burda sloučení obchodního a kreativního oddělení, následovaly personální změny. Od té doby uběhl více než měsíc. Co všechno se zatím stalo?

Už jsme toho stihli hodně. Zaměřili jsme se na vybudování nové struktury oddělení. Mým zástupcem pro masový segment se stal Jakub Valouch, který v Burdě působí už dlouho. Zástupcem pro kreativní oddělení se stala Kateřina Hýlová, také velmi zkušená v oblasti řešení projektů. Nové vedení spojeného obchodního a kreativního oddělení počítá i se zástupcem pro lifestylové tituly. Toho do našeho týmu hledáme. Společně se mnou se budou zástupci podílet na strategii oddělení.

Co je konkrétně nového ve fungování obchodního a kreativního oddělení?

Stávající model se liší v tom, že náplň bývalých vedoucích se rozprostřela mezi ostatní. Jejich kompetence se posunuly dál do týmu tak, aby všichni vnímali, že mohou do chodu oddělení mluvit, a také že jsou za svoji práci zodpovědní. Nejde tedy o kopírování pravomocí z dřívějšího řízení, naopak – změnili jsme priority, čímž došlo k přerozdělení úkolů na jednotlivých pozicích. Považuji za nutné, aby zástupci úzce spolupracovali, a to jak v budování cenové politiky, tak v efektivním odbavení klientských požadavků. Nový systém si klade za cíl odbourat hlídání si hranic u jednotlivých „oddělení“, má více spojovat. Budeme více fungovat jako tým, každý člen s jasně definovanou pozicí v celku.

Anamy Pónya, foto: Burda Praha
Anamy Pónya, foto: Marek Kučera

Rozdělení lidí na obchodníky, jejich manažery a zástupce kreativního týmu zůstává?

V podstatě ano – tak, jak jsem popsala výše. Kreativní tým byl do obchodu začleněn, ale pořád má jednu hlavu. Na manažerských úrovních teď pracujeme na tom, aby si i lidé ve firmě uvědomovali, že více spolupracujeme. Samozřejmě že nemůžeme a ani nehodláme ohrozit stávající velké projekty.

Pod oba mé zástupce spadají jednotlivé manažerky a pod ně obchodníci. Andrea Nassir se stala manažerkou pro tituly Elle a Marianne. Monika Tobolková nadále vede tým Marie Claire a Joy. Pod vedením Jakuba Valoucha zůstávají dvě manažerky – Kateřina Čásenská pro tituly dekorové, zahradní a nově i Apetit a Radana Nouzáková pro zbytek portfolia.

Tento model není dogma, ale je potřeba změnit a oživit tým. Někteří dostali jiné tituly. Snažím se lidi víc vtáhnout do děje a pracovat s nimi. Chci, aby měli větší zodpovědnost i na nižších úrovních. Chci odbourat závislost na jednom člověku. Směřujeme k tomu, aby se systém nezastavil jen proto,  že někdo nahoře neudělá rozhodnutí. Všichni vědí, co mají dělat a kde mají mantinely.

Nebojíte se toho, že možnost lidí, jak říkáte „podílet se na více věcech“, povede k rozmělnění kompetencí?

Musí být jasně dána definice toho, co se po kom chce – a na tom teď pracujeme. Při dílčích krocích je potřeba dopředu říct, co se bude dít, co se očekává a co by mělo být výsledkem.

Na co se teď chcete zaměřit?

Až se nová struktura ustálí, což nastane v nejbližších dnech, přijde na řadu provizní systém pro obchodníky. Podíváme se na to, zda je dostatečně motivující. Cílem je mít takový provizní systém, který vyhovuje všem stranám. Nemám ráda striktně direktivní řízení. Lépe funguje systém v práci, kam lidi rádi chodí a kde mají pocit, že když něco řeknou, druzí si jejich názor vyslechnou a diskutují o něm. Základem by měla být dohoda. Samozřejmě s tím, že šéf musí mít poslední slovo a musí vědět, proč dané věci dělá. Stejně tak by to mělo fungovat s klienty. Řešení by nemělo být jednostranné, mělo by jít o dohodu.

Zmínila jste, že chcete být srozumitelnější na trhu. To znamená srozumitelnější v nabídkách?

Srozumitelnější v tom, jakou máme politiku, co prodáváme, jak to prodáváme a komu. Hodláme být jednoznační v tom, co chceme, a zároveň pružní v realizaci. Máme výborné portfolio, musíme ho ale zúročit. Trh se mění a už nemůžeme uvažovat jako před deseti lety, kdy nám objednávky samy lezly z faxu. Musíme zafungovat obchodně i kreativně. Proto je dobré i spojení obchodu a kreativy – odpadá to, že třeba někdo řekne, že není kreativec. Teď jsme v jednom týmu a musíme o tom tak přemýšlet. To myslím bude vyžadovat největší úsilí: uvědomit si, že moje práce nekončí přesně „tady“, ale že má širší záběr.

Kolik času na to potřebujete? Za chvíli je tu jaro a s ním hlavní inzertní sezóna.

Vím, že máme málo času. Děláme na více věcech paralelně, netroufám si říct, zda nám zaberou týden či měsíce. Je to proces. Pracujeme na tom, co máme, a postupně to vylepšujeme. Není nám jedno, jak je klient s naší prací spokojený. Trh se velmi změnil a prodávat inzertní strany dnes skutečně nestačí. Je to jen část toho, co chceme klientům doručit. Naše ambice jsou větší.

Jak moc se na inzertních výnosech podílejí klasické inzertní strany ve srovnání s kreativními projekty?

Klasické inzertní strany tvoří podstatnou část, ale těžko už dnes oddělovat výnosy z prodeje z klasické tiskové strany a z dalších aktivit. Tiskové strany jsou obvykle součástí větších a komplexnějších řešení.

Od nového uspořádání obchodního oddělení si pravděpodobně slibujete i vyšší výnosy.

Samozřejmě, že chceme lepší výsledek. Plán je ambiciózní, ale realistický s efektivně fungujícím a plně obsazeným týmem.

Anamy Pónya, obchodní ředitelka, Burda Praha

Ředitelkou obchodního oddělení je od ledna 2017. Od začátku roku 2016 nastoupila do Burdy Praha na pozici ředitelky speciálních projektů. Zkušenosti na mediálním trhu nasbírala ve vydavatelství Astrosat, kde pracovala šest let jako ředitelka marketingu a později tři roky i jako publisherka. Začínala v roce 2004 ve vydavatelství Vltava Labe Press jako projektová manažerka.