Media projekt nadále zajistí Median a Stem/Mark

úterý, 07. března 2017, 18:20 Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů bude v Media projektu nadále pokračovat se stávajícími agenturami.

Unie vydavatelů si ve výběrovém řízení vybrala jako realizátory one currency výzkumu čtenosti periodického tisku v České republice na období let 2018-2022 agentury Median a Stem/Mark. Od 1. ledna 2018 tak pokračuje se stávajícími realizátory výzkumu čtenosti.

Unie vydavatelů obdržela původně nabídky celkem šesti výzkumných agentur, z nichž do druhého kola výběru postoupily agentury Stem/Mark, Median a Nielsen Admosphere. Na základě posouzení návrhů těchto agentur, kterého se zúčastnila také ASMEA, která je menšinovým zadavatelem Media projektu, vyhodnotila Unie vydavatelů jako nejlepší nabídky stávajících agentur Media projektu.

S ohledem na dynamický vývoj na vydavatelském trhu i pokračující inovace v oblasti výzkumu čtenosti tisku v různých místech světa Unie rozhodla, že s realizátory uzavře kontrakt na realizaci výzkumu na dobu dvou let s  možností prodloužení. Obě vybrané agentury, které v souladu se zadáním předložily své návrhy samostatně, nyní zpracují společný návrh a nabídku výzkumu zahrnující optimální výběr z řešení navržených každou z agentur.

Media projekt je národním výzkumem čtenosti tištěných periodik. Jeden z bodů výzvy pro účast v nové etapě měření se týkal také možnosti propojení dat o čtenosti tisku s digitálně distribuovanými periodiky a o možnosti měření zásahu na různých distribučních platformách.

-stk-