Televizi na internetu loni sledovalo přes 2 mil. Čechů

pátek, 31. března 2017, 06:00 Internet & Mobil MediaGuru

Sledovanost televize na internetu je v Česku nižší, než je průměr Evropské unie.

Televizi na internetu sledovalo v loňském roce podle zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) 2,1 mil. lidí starších 16 let (tj. 24 %). Za posledních pět let se počet lidí sledujících televizi na internetu zvýšil o 800 tisíc. Televizi na internetu vyhledávají více mladší lidé ve věku 16-44 let. Ve srovnání s průměrem v zemích Evropské unie je ale sledovanost televize na internetu v Česku podprůměrná (EU = 30 %). Nejvyšší sledovanost internetové televize vykazují severské země Finsko (65 %) a Švédsko (64 %).

Za videa na internetu Češi nejsou ochotní platit. Videa z placených katalogů sledovalo loni jen 3 % lidí, což bylo společně s Rumunskem nejméně ze všech zemí EU. V zemích EU sleduje v průměru placená videa 17 % lidí, nejvíce potom v Dánsku (48 %).

Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ

Ze zprávy ČSÚ dále vyplývá, že v roce 2016 používalo internet v mobilním telefonu 54 % uživatelů internetu, resp. čtyři z deseti dospělých Čechů. O tři roky dříve to přitom byla jen pětina dospělé populace. V tomto ohledu je však Česká republika stále pod průměrem Evropské unie, který představuje 65 % jednotlivců ve věku 16 až 74 let čerpajících mobilní data. Česko je v pomyslném žebříčku v tomto aspektu dokonce čtvrté od konce – nižší podíl už mají jen Polsko, Rumunsko a Bulharsko. Nejvyšší podíl, téměř dvojnásobný, je v Dánsku (83 %), Nizozemí (82 %) a ve Velké Británii (%).

Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ

V roce 2016 používalo internet 6,7 miliónu obyvatel České republiky starších 16 let, tj. 77 %, to je mírně nad unijním průměrem. Internet loni nikdy nepoužilo 1,6 mil. lidí (19 %), před deseti lety to bylo 4,6 mil. (53 %). Zařízením, z něhož na internet Češi nejvíce přistupují, je notebook. Činí tak 65 % uživatelů internetu. Polovina používá stolní počítač a téměř stejný podíl mobilní telefon.

Sociální sítě používá 3,6 mil. Čechů starších 16 let (podíl 41 %), nejvýrazněji mladá skupina 16-24 let (91 % lidí v této věkové skupině) a následuje skupina 25-34 let (78 %). Naopak starší generace využívají sociální sítě o poznání méně: ve věkové skupině 55-64 let je to 14 % a ve skupině starší 65 let jen 5 % jednotlivců. Také v případě sociálních sítí je Česko pod průměrem zemí Evropské unie (65 %).

Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ

Počet jednotlivců, kteří čtou zprávy na internetu, se v loňském roce podle zjištění ČSÚ snížil na 62 % (tj. 5,4 mil.) z předloňských 64 % (5,6 mil. lidí). V případě čtení zpráv na internetu je ale Česko ve srovnání se zeměmi EU nad průměrem (průměr EU je 58 %).

Celou zprávu můžete číst zde: csu_vyuzivani-ict

-mav-