FTV Prima finalizuje vlastnické změny

středa, 12. dubna 2017, 10:45 TV MediaGuru

Prima podepisuje smlouvu s ČSOB o omezení dispozic s podílem.

FTV Prima připravila další krok pro majetkový vstup společnosti Denemo Media do firmy. S ČSOB uzavírá smlouvu o omezení dispozic s podílem. Znamená to, že bez předchozího souhlasu ČSOB nesmí Prima zřídit zástavní právo, nebo nesmí hlasovat pro rozdělení podílu do více samostatných podílů, fúzi, rozdělení nebo jinou formu přeměny společnosti. Mělo by jít o období zhruba dvou týdnů.

Uzavření smlouvy souvisí podle Primy s prodejem 50% podílu ve skupině Prima společnosti Denemo Media, kde ČSOB byla vybraná jako financující banka a banka, která vypořádává celou transakci.

Prima už dříve zdůvodnila, že uzavření této smlouvy je potřebné za účelem realizace převodu akcií MTG Broadcasting AB na Denemo Media.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) by měl v nejbližších dnech zveřejnit rozhodnutí o změně vlastnické struktury v FTV Prima. Jde o transakci, v rámci které opustí český televizní trh švédská společnost MTG. Ta se rozhodla prodat svůj 50% podíl v televizi Prima firmě Denemo Media. Vlastníkem Denemo Media jsou firmy Alphaduct (75 %) a GES Media Asset (25 %).

-mav-