Google podporuje inovace i boj s dezinformacemi

sobota, 15. dubna 2017, 08:10 Internet & Mobil MediaGuru

Google v rámci iniciativy DNI nejen uděluje granty, výrazně se zabývá i tématem dezinformací.

Před dvěma lety spustil Google tzv. Digital News Initiative, jejímž hlavním cílem je podporovat inovace v digitální žurnalistice, a to nejen finančně, ale i poskytováním relevantních dat a nástrojů. Přispívá projektům, které se zabývají bojem s dezinformacemi, mají pomáhat v práci investigativním novinářům nebo se snaží čtenářům přinášet nové zážitky. „Dlouhodobou vizí Googlu je zajišťovat lidem volný přístup k informacím. Kromě toho neustále obhajujeme i svobodu projevu. Z tohoto hlediska chceme pomáhat i médiím, která s informacemi pracují,“ vysvětlil v rozhovoru pro MediaGuru.cz Ludovic Blecher (na úvodní fotografii), šéf Inovačního fondu DNI. 

DNI staví svou činnost na třech pilířích: na vývoji produktů, školení a výzkumu a inovačním fondu. Inovační fond, jenž nyní až do 20. dubna přijímá přihlášky do třetího kola svého grantového řízení, disponuje celkovou částkou 150 milionů eur na tři roky. Jen v loňském roce rozdělil celkem 51 milionů eur 251 projektům z 27 zemí. „Snažíme se podporovat projekty s dobrým nápadem, jak posunout současnou digitální žurnalistiku dál. Samotný nápad ale nestačí, stejně ani čistě obsahový projekt. Pro udělení grantu musí projekt přinést novou perspektivu, být inovativní, využívat technologie, mít jasně stanovené KPIs i promyšlený monetizační model,“ upřesňuje Ludovic Blecher, a dodává, že častou chybou je nedostatečná hloubka a zaměření projektu.

Právě monetizační modely jsou podle Ludovica Blechera jednou z největších výzev současné žurnalistiky. „Rovněž chceme pomáhat posouvat možnost využití dat pro storytelling a zapojení nových technologií do přípravy obsahu,“ dodává.

Grant inovačního fondu DNI tak získal například rumunský projekt Corruption Pattern Reporting, který mapuje na internetu vzorce korupčního chování, dekóduje je a přetavuje do nástroje, který bude schopen odhalit případy korupce v jiných místech, uspěl také italský digitální archív Mafia Files, který zájemcům připraví report o italském organizovaném zločinu, jednotlivých případech i jeho členech. Finanční příspěvek dostal i německý projekt Verlag Der Tagesspiegel, který prostřednictvím algoritmu zmapuje a graficky znázorní veřejnou debatu na jednotlivá témata. Nabídne nejen analýzu dané problematiky, ale poukáže i na zainteresované subjekty. Z České republiky se v předchozích letech podařilo uspět šesti projektům, mimo jiné Youradio News mediální skupiny Lagardère Active Group či Datamatic Store Jaroslava Bence.

Boj proti dezinformacím 

Google se ve svých aktivitách na podporu digitální žurnalistiky zaměřuje také na boj proti dezinformacím a nenávisti. V rámci inovačního fondu podpořil například nástroj Le Décodex francouzského deníku Le Monde, který čtenářům pomáhá ověřovat informace a učí je, jak rozpoznávat důvěryhodné zdroje od těch dezinformačních. Pro novináře je určen zase britský Facts, plně automatizovaný nástroj, jenž rychle ověří dané informace, a to buď na základě historicky ověřených faktů, či statistických analýz.

V oblasti výzkumu zase spolupracuje se španělskou univerzitou Santa Clara na Projektu důvěry (The Trust Project). „Centrum Markkula pro aplikovanou etiku zde již více než rok a půl pracuje na automatizovaném rozpoznávání důvěryhodnosti novinářských článků. Zabývají se jednotlivými faktory, detaily, které článek činí důvěryhodný,“ popisuje za Google Eero Korhonen, head of strategic relations, news & publishers. 

Eero Korhonen
Eero Korhonen

V rámci společnosti Alphabet, do níž Google patří, vyvíjí společnost JigSaw aplikaci strojového učení, která bude schopna rozeznat v komentářích pod články projevy nenávisti a zastrašování.

Důležitá role lokální novinařiny 

Mezi podpořenými projekty je nemálo těch, které se zabývají lokální žurnalistikou. „Lokální novinařina je zásadní pro demokratickou společnost, protože dokáže pracovat s lokální komunitou,“ myslí si  Eero Korhonen. Příkladem může být švédský projekt 24Watch Instant Updates for Your Local Community, která vytváří aplikaci upozorňující na právě publikované lokální zprávy, ať už z oblasti krimi, nebo dopravy. Britský projekt Beyonder se zase pokouší propojit chytrý telefon s technologií beacon.

Inovační fond Digital News Innovation

googledniInovační fond Digital News Innovation přijímá až do 20. dubna přihlášky do třetího kola svého grantového řízení. „Žadatelům doporučuji, aby strávili dostatek času na našich stránkách, prošli si sekci FAQ a podívali se již na vybrané projekty. Důležité je, aby se v týmu dostatečně věnovali brainstormingu a snažili se, aby si udržovali odstup Poté je potřeba, aby se podívali na samotnou žádost, věnovali se brainstormingu,“ radí Ludovic Blecher a zdůrazňuje, že DNI není o modernizaci, ale o inovacích a transformacích. „Každopádně je potřeba si uvědomit, že i když daný projekt grant nakonec nedostane, pro média je to vždy příležitost, jak své fungování zhodnotit a podívat se na ně s odstupem,“ dodává.