Jan Neuman: Do regionálních rádií budeme dál investovat

čtvrtek, 27. dubna 2017, 10:25 Rádio Martina Vojtěchovská

Regionální rádia chceme dál rozvíjet, říká ke změnám na trhu spolumajitel Media Bohemia Jan Neuman.

Od začátku března jste převzal řízení více než třiceti programů rádií skupiny Media Bohemia. To lze chápat jako významnou změnu ve vaší společnosti. Proč k ní došlo?

Doteď jsem se v rámci Media Bohemia věnoval rozvoji digitálních aktivit, což je velmi progresivní část naší skupiny. Řízení programu pro mě není nové, k rádiu se vracím, a to proto, že se rozhlasový trh významně mění. Zatím ještě nevíme, co přesně probíhající změny přinesou, ale musíme v nové situaci obstát.

Co konkrétně se na rozhlasovém trhu mění?

Změny jsou programové, marketingové a technologické. Programová změna souvisí s proměnami posluchačů rádií. Stále větší podíl na marketingových aktivitách představuje online a aktivní komunikace s lidmi. A technologická změna je bohužel v České republice zcela nepochopitelně bagatelizovaná pouze na téma rozhlasové digitalizace. To ale není podstata. Lidem je dnes jedno, jakým způsobem se k nim signál dostane. Zajímá je ale, aby své programy měli na nejrůznějších platformách v uživatelsky komfortním prostředí. Pro nás je proto rozhodně tématem hybridní rádio. Dnes se napříč světem neřeší to, jestli máme nebo nemáme spouštět DAB, ale jak se udržíme v mobilech, v autech a jakým způsobem vůbec dokážeme rádio převést do nové éry.

Co v této oblasti plánujete?

Věřím, že ještě v letošním roce představíme vlastní vizi pro vývoj technologií pro poskytování rádiového obsahu v České republice. A velmi rádi bychom spolupracovali s ostatními partnery, tedy s dalšími provozovateli rádiového vysílání včetně Českého rozhlasu. Teď společně diskutujeme o tom, jaké úsilí a jaké peníze máme investovat do různých možností, které se v oblasti šíření rádia nabízejí.

Při příležitosti oznámení Vašeho jmenování na post programového ředitele jste řekl, že Media Bohemia loni masivně investovala a že tyto investice chcete v letošním roce akcelerovat. Do čeho přesně chcete investovat?

Investice se týkají tří oblastí, které jsem jmenoval. Na začátku každé investice stojí rozsáhlé výzkumy o vývoji trhu. Trh se skutečně posouvá. Týká se to například přístupu posluchačů k české hudbě. Je zjevné, že minimálně na formátech, které poslouchají lidé do 50 let, je české hudby příliš mnoho. Česká hudba se bude muset vyprofilovat po jednotlivých formátech. Dalším tématem jsou lidé. Tím, že Kiss opouští svá rádia v regionech, je v současnosti na trhu velké množství lidí. Chceme si vybrat ty nejlepší. Regionální rádia vnímáme jako důležitá a chceme je dále rozvíjet. Na jednu stranu jsme rádi, že nám na regionálním trhu hlavní konkurent ubude, na druhé straně si uvědomujeme, že nás další rozvoj bude stát nějaké peníze.

V loňském roce jste přišli s velkým rebrandigem rodiny Hitrádií. V květnu to bude už rok od té změny. Jak ji hodnotíte?

Nejpodstatnějším efektem rebrandingu je posun rodiny Hitrádií. Víme, že Hitrádia v regionech posilují. Naším zájmem je také rozšířit Hitrádia do regionů, ve kterých teď chybí. Zatím nemohu specifikovat kdy, a kde se rozšíříme. Můžu ale slíbit, že Hitrádia budou mít ve své rodině další členy.

Jaký by měl být cílový stav Hitrádií?

V každém kraji podle starého uspořádání chceme mít silné regionální rádio, které je v cílové skupině, na kterou míříme, minimálně do třetího místa. To je dlouhodobý cíl a strategie, proč investujeme do rádií v regionu. Jsou regiony, kde se nám to daří dlouhodobě, to jsou naše značky – jižní, západní Čechy, severní Morava. A pak jsou samozřejmě regiony, kde jsme začali z horší pozice, jako jsou východní Čechy. Věřím ale, že i tady postavení vylepšíme. Ve výzkumu Radio projekt, ve kterém se změny projevují se zpožděním, by se měly dopady rebrandingu Hitrádií projevit až v číslech, která budou zveřejněna letos v létě.

Změnami v loňském roce procházela i rádia Blaník. V jaké fázi proměny se Blaník nachází?

Blaník má za sebou programové změny. Je vždycky otázka, jestli má rádio stárnout se svými posluchači, nebo jednou za čas má udělat změnu a pokusit se získat nějaké nové posluchače. Blaník se pohybuje v konzervativním segmentu, kde je stárnutí s posluchači složité a nebezpečné. Udělali jsme pro to několik změn, abychom program Blaníku oživili. Na podzim plánujeme velkou kampaň, která by měla tyto změny podtrhnout a uzavřít. Změny chceme také vyjádřit v nové vizuální podobě.

Programově jste se posunuli k mladší muzice. Znamená to, že jste eliminovali hudbu z 60. let, kterou program Blaníku dosud zahrnoval?

Zvýšili jsme podíl hudby, která je stará cca deset let a změnili jsme přístup k výběru sestavování playlistu. Nelze to ale zjednodušit tím, že jsme opustili 60. léta. Dáváme jinou váhu jednotlivým obdobím a kategoriím. Pořád se snažíme držet standardní blanický zvuk, podle kterého si myslíme, že posluchači rádio poznají. Celkově chceme na Blaníku živější program.

Opustili jste také regionální názvy rádií Blaník, budete tedy budovat jednu značku…

Ano, pro nás je v tuto chvíli primární budovat značku rádia Blaník.

Patří tyto změny k podstatným tématům skupiny Media Bohemia v letošním roce?

Pro letošní rok máme čtyři základní témata. Prvním je rozšiřování sítě Hitrádií a další práce s rebrandovanou značkou. Druhým je představení nové vizuální komunikace Blaníku. Třetím jsou další testy formátů, které zkoušíme na Fajn rádiu. Fajn rádio je pro nás průkopníkem online trendů. Zkoušíme si například, jak může vypadat vizuální rádio – jaký vizuální obsah máme nabízet a na jaké platformě. Čtvrtým tématem je rozšiřování sítě pokrytí pro Rock Rádio.

V případě Rock Rádia jste získali mostecké rádio Gama. Co plánujete dalšího?

Máme vytvořenou strategii, kde všude bychom chtěli Rock Rádia mít. Víme, že tento formát má potenciál. Tím, že se Husákovy děti posouvají do středních let, tak minimálně mužská část populace má touhu poslouchat nějaký rockovější program. To je náš záměr.

A z pohledu rozšiřování? Loni jste si pomohli v severních Čechách, máte záměr posílit na východě republiky?

Chtěli bychom spíš posilovat „bílá místa“ v rámci stávajícího pokrytí. Důležitý je poslech v autě,  kde je třeba vylepšit pokrytí. Pak se lze rozšiřovat v regionech, kde vůbec nejsme, nebo kde jsme slabí. Ano, východní Čechy bychom chtěli zlepšit.

Zmínil jste, že Fajn rádio využíváte také jako laboratoř pro testování nových přístupů. Co si lze pod tím představit?

Hlavní otázkou, kterou se snažíme na Fajnu zodpovědět, je, jaké typy obsahu má rádio vytvářet ke klasickému rádiovému vysílání. Třeba to, jestli má mít odpolední show

vlastní YouTube kanál, a pokud ano, čím má být živený.

Tím se rádio rozšiřuje mezi audiovizuální média.

Média se slévají do jednoho toku informací. Není to tak, že budeme neustále pouze lineárně vysílat od 0 do 24 hodin. Budeme muset nabízet mnoho obsahu, který si posluchači budou vyhledávat podle svých potřeb, tzv. on demand.

Televize řeší to, jak přitáhnout mladé diváky, jak je to s poslechem rádia v mladších cílových skupinách?

Výzkumy ukazují, že v cílové skupině do 35 let poslouchá zhruba třetina lidí rádio na internetu. Ne pravidelně, je to poslech mimo FM pásmo. Část lidí ale dnes moc nerozlišuje, jakým způsobem si rádio naladí.

Media Bohemia byla dlouho vnímána jako rozhlasová společnost. Rozšířením onlinových a e-commerce aktivit už ale není její záběr jen rozhlasový. Vnímáte se jako rozhlasová společnost?

Považujeme se za společnost mediální. Do budoucna tu místo rádiových skupin, televizních skupin nebo onlinových skupin budou komunikační skupiny. S touto vizí už dlouho pracujeme. Chceme dobře rozvíjet entity, které máme. Zatím se ale nepoohlížíme po aktivitách v jiných oblastech.

Jan Neuman, programový ředitel Media Bohemia

Jan Neuman je spolumajitelem Media Bohemia a členem představenstva. Ve společnosti Media Marketing Services zastával pozici programového a marketingového ředitele, od února 2017 se stal programovým ředitelem společnosti Media Bohemia.