Economia loni snížila ztrátu na 14 milionů Kč

úterý, 04. července 2017, 10:30 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Economia v loňském roce snížila ztrátu o 26 mil. Kč, pokračovala v trendu posledních let.

Společnost Economia pokračovala i v loňském roce ve vylepšování svého hospodářského výsledku. V roce 2016 se jí podařilo snížit ztrátu na 14,3 mil. Kč z předloňských necelých 41 mil. Kč. Tržby společnosti z prodeje vlastních výrobků a služeb se dokonce podařilo meziročně zvýšit o 3 % na 775 mil. Kč. Ještě v roce 2014 vykazovala Economia ztrátu přes 100 mil. Kč. Generální ředitel společnosti Roman Latuske proto považuje trend hospodaření za dobrý a firmu označuje za finančně soběstačnou a stabilizovanou organizačně i v produktové nabídce. Hlavní akcionář Economie Zdeněk Bakala už rozhodl o tom, že ztrátu ve výši 14,3 mil. Kč převede na vrub účtu nerozděleného zisku minulých let.

Výsledky hospodaření Economie v r. 2016 (tis. Kč)

2016 2015 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 775 358 754 981 3
provozní výsledek hospodaření -6 824 -52 186 87
výsledek hospodaření za účetní období -14 270 -40 513 65

Zdroj: účetní závěrka 2016, nekonsolidovaný výsledek

Economia ve výroční zprávě za loňský rok uvádí, že v roce 2016 pokračovala v rozvíjení produktového portfolia tiskových i on-line médií a dokončila restrukturalizaci obchodních týmů. Celkové inzertní výnosy v Economii v loňském roce stouply meziročně o 11 %, inzerce u digitálního obsahu rostla o 20 %. Vůbec největší nárůst měla inzerce u videoobsahu, a to o 90 %. Programatická inzerce (RTB) se zvýšila meziročně o polovinu.

"Economia v roce 2016 získala již 51 procent výnosů mimo tisková média, tedy v on-linových produktech a dalších přidružených službách. Kvalitní obsah ovšem nadále zůstává podstatou našeho byznysu – 70 procent z celkových výnosů generují produkty spojené s naší obsahovou nabídkou," přiblížil Latuske.

Struktura tržeb Economie v r. 2016, (tis. Kč)

2016 2015 změna (%)
volný prodej a předplatné novin a časopisů 182 012 196 850 -8
tržby za inzerci a ostatní služby 593 346 558 131 6
tržby za prodej zboží 39 225 32 799 20

Zdroj: účetní závěrka 2016

Economia je vydavatelem deníku Hospodářské noviny, týdeníků Ekonom, Respekt nebo provozovatelem serverů Aktuálně.cz, iHned.cz a Centrum.cz. Pod Economii patří ještě společnosti R Media, Dalten media a eBaze, naopak v letošním dubnu prodala firmu Webfarm. Při započítání ostatních společností představuje konsolidovaný výsledek ztrátu ve výši 20,7 mil. Kč.

-mav-