Mediím vládnou i přes růst mobilů tradiční kanály

čtvrtek, 06. července 2017, 08:30 Internet & Mobil, TV, Výzkum MediaGuru

Čas věnovaný sledovanosti televize je stále ještě vyšší než čas vyhrazený pro internet.

Navzdory rychlému vzestupu internetutradičním médiím v roce 2017 nadále připadat 69 % celosvětové konzumace médií. Lidé letos stráví s tradičními médii v průměru 316 minut denně, což je pokles ve srovnání s 364 minutami v roce 2010. Za tradiční média jsou ve studii označované tištěné noviny a časopisy, televizní a rádiové vysílání, kino a venkovní reklama. Vyplývá to ze studie Media Consumption Forecasts, kterou vydala mediální agentura Zenith.

Tradiční televizní vysílání je nadále největším médiem, pokud jde o čas, který mu diváci věnují. Letos to má být 170 minut sledování denně ve srovnání se 140 minutami připadajícími internetu. Mediální agentura Zenith očekává, že i po zbytek období zahrnutého v předpovědi si televize udrží nadvládu. Rozdíl mezi konzumací televizeinternetu se však ze třiceti minut v roce 2017 zmenší v roce 2019 na devět minut, odhaduje.

Studie zároveň předpokládá, že podíl mobilního internetu na sledovanosti médií se do roku 2019 zvýší na 26 % z loňských 19 %. Lidé po celém světě stráví přístupem k mobilnímu internetu prostřednictvím vyhledávačů a aplikací v průměru 122 minut denně. Také toto číslo představuje nárůst ve srovnání s deseti minutami denně v roce 2010. Konzumace mobilního internetu mezi lety 2010 a 2016 rostla průměrně o 44 % ročně. Růst v současnosti zpomaluje, loni představoval 25 %.

Celková konzumace médií v roce 2016 vzrostla o 2,7 % a očekává se, že v roce 2017 bude v zásadě stagnovat a potom poroste do roku 2019 o méně než 1 % ročně.

„V porovnání např. s asijským trhem nedosahuje podíl času stráveného na internetu přes mobilní zařízení v ČR tak vysokých hodnot, odhad pro rok 2017 činí 20 % z celkové konzumace internetu, ale rostoucí trend je více než patrný a již v roce 2018 by mohl jeho podíl dosáhnout více než 25 %,“ říká David Krňák, ředitel mediální agentury Zenith.

-mav-