Nejdelší čas z webů věnují mladí Youtube a Facebooku

pondělí, 03. července 2017, 13:25 Internet & Mobil MediaGuru

Čas strávený webovými aktivitami vyznívá ve skupině 15-24 pro Youtube a Facebook.

Mediální konzumace mladších generací se značně odlišuje od generací starších. Zatímco u starších věkových kategorií dominuje konzumace živého televizního vysílání, mladí lidé dnes tráví více času na internetu či používáním mobilních aplikací. Podle dat adMeter tráví nejmladší věková kategorie (15-24 let) sledováním televizního vysílání třikrát méně času než věková kategorie 55-69 let. Navyšuje se ovšem čas strávený konzumováním webových stránek a aplikací. V průměru stráví mladí lidé ve věku 15–24 let více než 19 minut denně konzumací mobilních aplikací a více než 110 minut konzumací webových stránek. Konzumace webových stránek tak tvoří u mladých 40 % celkové konzumace médií.

Podíl času sledování média ke konzumaci všech mediatypů, duben 2017

adm_mediatypy

Největší část času stráveného konzumací webových stránek a mobilních aplikací tvoří mezi mladými lidmi 15 – 24 let sledování Youtube, kterému se věnují v průměru více než 32 minut denně a navštěvování sociální sítě Facebook, na které mladí lidé stráví denně v průměru 31 minut. Ostatní webové stránky a mobilní aplikace zůstávají za touto dvojicí. Více než dvě minuty stráví mladí lidé „chatováním“ pomocí aplikace Facebook Messenger či prohlížením fotek a videí v aplikaci Instagram. Zájem v mladých lidech naopak nevzbuzují české zpravodajské weby a aplikace, na kterých mladí stráví v průměru méně než minutu denně. Velice nízký zájem je také o seznamovací aplikace nebo hry, které mají spuštěny méně než půl minuty denně.

Průměrné ATS 15 - 24 let podle webových aktivit - duben 2017 (min/den)

adm_weby

Výstupy pocházejí z analytického systému Kiwi, ve kterém byly zpracovány z elektronicky měřených dat adMeter 1000 agentury Median.

-mav-