Elektronická zařízení táhnou mobily, tablety stagnují

středa, 16. srpna 2017, 07:15 Internet & Mobil MediaGuru

Tempo rozšiřování elektronických zařízení zpomaluje, celkově už dosahují 61 % populace.

Elektronická zařízení v podobě chytrých mobilních telefonů, tabletů a čteček elektronických knih už v české populaci dosahují 61 procent. Znamená to, že alespoň jedno z uvedených zařízení vlastní 5,3 mil. lidí. Ukazují to data výzkumu čtenosti tisku Media projektu za první pololetí 2017, který také zjišťuje vybavenost elektronickými zařízeními. Letošní pololetní výsledek je o deset procent vyšší než ve stejném loňském období. V mezikvartálním srovnání jde ale pouze o necelý 2% nárůst. Tempo rozšiřování elektronických zařízení se tak zpomaluje.

Bližší pohled na vývoj jednotlivých zařízení ukazuje, že o růst se zasluhují především chytré mobilní telefony (aktuálně 4,9 mil. lidí), přestože i v jejich případě je pololetní nárůst s posledním měřeným obdobím za poslední čtvrtletí 2016 a první čtvrtletí 2017 nižší. Stagnuje penetrace tabletů (meziročně -2 %) a klesá rozšiřování čtečky elektronických knih. 

Z hlediska sociodemografických ukazatelů je patrné, že elektronickými zařízeními disponuje nadprůměrně mladá věková skupina 12-19 let a rovněž i věkové skupiny 20-29 let a 30-39 let a vysokoškolsky vzdělání lidé bydlící v Praze.

Počet lidí disponujících typy elektronických zařízení

1+2Q/2017 (tis. osob) 4Q/2016+1Q/2017 (tis. osob) 1+2Q/2016 (tis. osob) meziroční změna (%) mezikvartální změna (%)
mobilní telefon 4 893 4 828 4 312 13,5 1,3
tablet 2 439 2 481 2 391 2,0 -1,7
čtečka el. knih 565 610 550 2,7 -7,4
celkem 5 332 5 255 4 853 9,9 1,5

Vývoj podílu penetrace elektronických zařízení (%)

vyvoj-zarizeni

Skupiny využívající elektronická zařízení nad průměrem populace (%)

sociodemografie

Zdroj dat: Media projekt, 1+2Q/2017, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

-mav-