Nova: Cena se odloženou sledovaností nemění

středa, 30. srpna 2017, 07:00 TV MediaGuru

Rozšíření odložené sledovanosti přináší jen zanedbatelné změny, říká Jan Vlček.

Televize Nova se nedomnívá, že by nové oficiální výstupy televizní sledovanosti, které od 1. září zohlední i odloženou sledovanost v délce tří dnů, přinesly podstatné změny na trh s televizní reklamou. „Vzhledem k současné velikosti odložené sledovanosti 0+3, která je zcela marginální v porovnání s klasickou TV sledovaností, se jedná o zanedbatelnou změnu, kterou většina klientů vůbec nepocítí. Z praktického hlediska bude pouze probíhat vyhodnocení kampaní a fakturace kampaní s třídenním odstupem," uvedl na dotaz MediaGuru.cz obchodní ředitel TV Nova Jan Vlček. Stejně jako televize Prima také Nova uvádí, že se změnou oficiálních dat cena televizní reklamy nezmění.

„Odložená sledovanost se vyskytuje v chování diváků od chvíle, kdy to technické vybavení začalo umožňovat. Rozhodnutí ATO o zahrnutí třídenní odložené sledovanosti do oficiálních dat na tom nic nemění. Z pohledu obchodování se jedná o ve svém významu zcela zanedbatelný jev, který nemá žádný podstatný vliv," říká šéf televizního obchodu Novy.

Nova ale na půdě Asociace televizních organizací (ATO) hlasovala na rozdíl od TV Prima proti změně metodiky. "Usnesení ATO ale respektujeme," dodal Vlček.

Pro budoucí prodej televizní reklamy se domnívá, že způsob obchodování televizní reklamy je zcela na rozhodnutí každého hráče na trhu. „Pokud se podíváme na vývoj na jiných trzích, tak je zřejmé, že v návaznosti na růst podílu odložené sledovanosti roste i míra jejího obchodování. V řadě vyspělých ekonomik se obchoduje ještě delší odložená sledovanost, než jsou tři dny," poukazuje.

Jak už jsme dříve informovali, od 1. září se výstupy oficiálních dat sledovanosti ATO rozšíří i o odloženou sledovanost v období tří dnů po odvysílání pořadu. V současnosti se ve výstupech zohledňuje jen odložená sledovanost nultého dne (stejný den, ve kterém se odehrálo živé vysílání, tzv. VOSDAL). Odložená sledovanost nultého dne tvoří největší část celkové odložené sledovanosti (60 %). Odložená sledovanost o tři dny (0-3) představuje 90 % celkové odložené sledovanosti. Očekává se, že rozšíření oficiálních výstupů TV měření se promítne nárůstem ratingu (sledovanosti) v průměru o 1 %.

TV Prima zdůvodnila, že o změnu metodiky usilovala zejména z důvodu postupného nárůstu odložené sledovanosti a snaze zamezit tomu, aby na trhu televizní reklamy klesal počet GRP.

-mav-