Vydavatel deníku Právo zvýšil loni zisk i tržby

pátek, 11. srpna 2017, 08:45 Tisk MediaGuru

Deník Právo dosáhl loni dobrých hospodářských výsledků, zisk vzrostl o více než 50 procent.

Společnost Borgis, vydavatel deníku Právo, zvýšila v loňském roce tržby meziročně o 3 %, což celkově představovalo 659,9 mil. Kč. Zisk po zdanění dosáhl necelých 30 mil. Kč (29,9 mil. Kč) z předloňských 19,4 mil. Kč. Vlastní kapitál převyšuje 50 % financování všech aktiv společnosti. Akcionářům firma z loňského roku a z předchozích let rozdělila 50 mil. Kč.

Borgis uvádí, že i v roce 2016 pokračoval pokles prodaného nákladu, za podstatné ale považuje, že se Právu daří udržet podíl mezi ostatními deníky na novinovém trhu. Mírně se podle vydavatelství zvýšil zájem o tištěnou inzerci a rostly opět také příjmy z internetové inzerce.

Výsledky hospodaření Borgisu v roce 2016 (tis. Kč)

2016 2015 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 659 891 640 511 3
provozní výsledek hospodaření 38 085 25 567 49
výsledek hospodaření za účetní období 29 866 19 401 54

Zdroj: účetní závěrka 2016

Vydavatelská společnost, ve které má většinový podíl šéfredaktor Zdeněk Porybný a 33,6% podíl internetová společnost Seznam.cz, nadále předpokládá, že se bude zaměřovat na vydávání deníku Právo a jeho suplementů. "Deník Právo a jeho suplementy mají všechny předpoklady, aby přinejmenším obhájily svou pozici na trhu. Budeme nadále hledat efektivní cesty, jak přibližovat naše tištěné produkty současným i potenciálním čtenářům," uvádí vedení společnosti. Ve spolupráci se Seznamem chce upevňovat pozici předních zpravodajských serverů na českém internetu.

Podle vývoje v prvních měsících 2017 usuzuje na kladný hospodářský výsledek i v letošním roce. "K tomu bude směřovat další efektivní nakládání s prostředky, důraz na distribuci a inzertní obchodování i investiční aktivity společnosti," konstatuje.

-mav-