IAB: Požadavky na kvalitu digitálního měření sílí

neděle, 17. září 2017, 12:00 Internet & Mobil MediaGuru

IAB vytyčila priority rozvoje digitálního měření, zajímá ji transparentnost a propojenost online a TV.

Evropská internetová asociace IAB vydala novou zprávu, ve které se zaměřuje na priority měření digitálních médií. Zpráva vychází z průzkumu více než 700 zástupců nákupu a prodeje evropského digitálního prostoru. Závěry zjištění označuje za velmi důležité s ohledem na to, že investice do digitálu a televize se začínají vyrovnávat a že nadále roste programatická reklama.

IAB proto vytyčila tři základní oblasti rozvoje digitálního měření:

1. Crossmediální měření.

2. Integrace s programatickými nástroji.

3. Viditelnost a bezpečnost značek pro podporu kvality digitální reklamy.

Jak zadavatelé, tak média se podle IAB shodují, že crossmediální výstupy a lepší porozumění tomu, jak digitální média pracují ve spojení s dalšími kanály, jsou důležité pro zvyšování investic do digitální reklamy. Vzhledem k tomu, že většina zadavatelů přesouvá své investice do digitálu, indikuje výzkum zájem na měření kombinace televizních a digitálních kanálů víc než v případě jiných propojení mediálních kanálů.

Rychlý růst programatické reklamy v posledních letech vytváří mezi mediálními vlastníky a zadavateli další oblast zájmu rozvoje digitálních měření. Drtivá většina zastává názor, že pro programatické obchodování je transparentní měření klíčové.

Ke kvalitě prostředí, ve kterém se obchoduje, se pak vztahuje třetí oblast zájmu naznačená v závěru IAB, a to viditelnost a bezpečnost značek. Výzkum ukázal shodu v tom, že je důležitý posun směrem k viditelné impresi spíše než vydané impresi. Z pohledu kvality kontaktů je pak prioritou měření délky zobrazení reklamy, zejména v případě videoreklamy.

Celá zpráva IAB Europe je k dispozici zde.

Téma je aktuální i na českém trhu. Na říjnové konferenci Flemedia promluví o Digitálním AdRatingu, tržním standardu pro měření digitální reklamy, Tomáš Bičík, ředitel sekce obchodního rozvoje výzkumné agentury Nielsen Admosphere. „Transparentní měření skutečného zásahu online reklamy napříč platformami a zařízeními konečně v České republice," avizuje program letošní konference.

-mav-