Soud povolil Europrintu reorganizovat firmu

čtvrtek, 14. září 2017, 17:15 Tisk MediaGuru

Tiskárna Europrint pokračuje ve své činnosti, má soudní souhlas s reorganizací firmy.

Týden poté, co jedna z největších tiskáren v zemi Europrint podala sama na sebe insolvenční návrh, soud úpadek firmy potvrdil. Zároveň povolil společnost reorganizovat. Firma je tak nadále provozuschopná, tiskne, zaměstnává lidi, uspokojuje požadavky dodavatelů i odběratelů a plní své finanční závazky.

„Pro Europrint je to jediný způsob, jak přežít, dokud správní soud nerozhodne o neoprávněnosti jednání finanční správy a my dostaneme své peníze zpět,“ říká generální ředitel Europrint Petr Litvan.

Soud stanovil insolvenčního správce, který firmě povolil vyplácet mzdy a nově vzniklé závazky. Závazky vzniklé do prohlášení insolvence, zůstávají předmětem insolvenčního řízení.

Cílem reorganizace je ozdravení provozu podniku, který je zatížen vydanými a Europrintem zaplacenými zajišťovacími příkazy finanční správy.

Europrintu teď běží čtyřměsíční lhůta na předložení reorganizačního plánu, který poté dostane ke schválení výbor věřitelů. Provoz firmy pokračuje ve čtyřiadvacetihodinovém provozu. „Mnozí nám vycházejí vstříc nad rámec naší standardní spolupráce. To vše navzdory složité situaci, do které finanční správa Europrint dostala,“ doplňuje Litvan.

Odběratelé potvrzují, že s poptávanými službami nejsou problémy. „Během poslední doby jsme nezaznamenali žádné negativní změny ve spolehlivosti dodávek od firmy Europrint. Věříme, že bude naše spolupráce dále pokračovat na úrovni, na kterou jsme byli zvyklí," uvedli Jiří Weiner a Tomáš Hrubý z vydavatelského domu Vltava Labe Media, který v Europrintu tiskne své časopisy.

Vedení Europrintu považuje princip, kdy má odběratel ručit svým podnikáním za nesouvisející údajné podvody dodavatele týkající se úplně jiného zboží, za naprosto nepřípustný. „Naše tiskárna zaměstnávající 350 lidí se ocitla ve vážném ohrožení své činnosti kvůli údajným transakcím, kterých se neúčastnila, nevěděla o nich a nemohla z nich mít žádnou výhodu,“ uzavírá Petr Litvan.

Finanční správa si v květnu 2016 v rámci zajišťovacích příkazů nárokovala na společnosti Europrint 260 milionů korun, a to z důvodu údajného podvodu na DPH jejího dodavatele. Aby mohl Europrint pokračovat ve svém podnikání a odblokovat exekuci na svůj účet i ostatní majetek, vzal si 260milionový úvěr u banky a vyplatil požadovanou částku Finanční správě. Přestože doposud nebylo ve věci oprávněnosti doměření daně pravomocně rozhodnuto, Finanční správa přistoupila letos v červenci k exekučnímu vymáhání příslušenství daně – penále ve výši více než 52 milionů korun. V srpnu následovalo exekuční vymáhání úroků z prodlení ve výši více než 74 milionů korun. Návrhy na odklad či splátkování vymáhaných částek příslušenství daně byly správcem daně zamítnuty.

-mav-