Evropský parlament je proti cílené reklamě na webu

sobota, 28. října 2017, 10:00 Internet & Mobil MediaGuru

Evropský parlament přijal stanovisko k návrhu nařízení ePrivacy, nenahrává cílené reklamě.

Evropský parlament, Foto: EP - Evropská unie 2017

Evropský parlament, Foto: EP - Evropská unie 2017

Evropský parlament (EP) těsnou většinou rozhodl, že de facto zakáže obchodní model založený na příjmech z cílené reklamy, díky kterým má uživatel přístup k bezplatnému obsahu a službám za předpokladu, že souhlasí s užitím svých dat v rámci reklamního procesu.

Projednávaný návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích neboli nařízení ePrivacy reviduje stávající tzv. směrnici o cookies. Ze stanoviska, které Evropský parlament ve čtvrtek přijal, vyplývá, že uživatel by měl pokaždé, když si instaluje či prvně použije software umožňující přístup k internetu, nastavit závaznou a vymahatelnou míru ochrany svého soukromí, tedy de facto dát či nedat souhlas s použitím souborů cookies. A to na každém zařízení. Poskytovatelé obsahu a služeb zároveň nesmí přístup ke službám či obsahu podmínit právě souhlasem s užitím údajů o uživateli.

"Data jsou základním stavebním prvkem celého digitálního ekosystému. Jsou nutná pro měření návštěvnosti a uživatelského chování, které je nutné pro získání inzerce, která je nutná pro získání prostředků na výrobu obsahu. Inzerenti i uživatelé navíc dávají přednost reklamě, která vychází vstříc uživatelským preferencím a méně tak obtěžuje. ePrivacy v přijaté podobě tak znamená drastický zásah do financování produkce obsahu pomocí příjmů z reklamy. Lze očekávat, že dramaticky ovlivní už tak složitou ekonomickou situaci řady médií a omezí pestrost obsahu na internetu," komentuje aktuální vývoj předseda Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) Ján Simkanič.

SPIR v návaznosti na tento krok uvedlo, že bude usilovat o to, aby konstruktivní a podrobná kvalifikovaná debata proběhla alespoň na půdě Rady, kde jsou zastoupeny vlády jednotlivých členských států. SPIR s nadějí doufá, že pozice Rady bude realističtější a že Rada v následujících jednáních EP neustoupí.

V rámci vyjednávacího procesu musí nejprve zaujmout EP i Rada svou vlastní pozici a následně začnou jednat o konečném znění nového předpisu. EP ve čtvrtek své stanovisko přijal a zaujal přitom velmi restriktivní postoj: zákaz tracking walls, privacy by default, souhlas jako prakticky jediný právní titul pro zpracování údajů o chování uživatele v prohlížeči atd. Ohrožena je jak cílená reklama, tak nezávislé měření návštěvnosti.

-mav-