Flema: V Česku se začne měřit viditelnost online reklamy

pondělí, 16. října 2017, 07:00 Internet & Mobil MediaGuru

Měření viditelnosti online reklamy se stává silnějším tématem i v Česku, ukázala konference Flema.

Daniel Mansour na konferenci Flema, foto: Flemedia

Daniel Mansour na konferenci Flema, foto: Flemedia

Nejvíce ztrát v online reklamách má na svědomí špatné plánování a vyhodnocování kampaní, nikoli AdFraud (zcizené imprese), uvedl na páteční mediální konferenci Flema Daniel Mansour, head of digital and interaction mediální agentury MEC Czech. Podle jeho sdělení se podíl AdFraudu na českém internetovém trhu pohybuje maximálně do 5 %, a proto nejde o tak palčivou otázku, jako na jiných trzích, myslí si.

„Češi mají tendenci rychle si oblíbit technologie a nástroje ve všech polích vědy a techniky. To se týká i vyhodnocování internetových kampaní. Ve většině případů našich klientů dochází k nasazování pokročilých měřících nástrojů, které započítávání špatných botů snižují. Útoky DDos jsou cílené z politických důvodů ze zemí jako Čína, Rusko nebo Severní Korea, nejsme pro ně tak zajímavý trh,“ vysvětlil.

Daniel Mansour se zaměřil i na otázku viditelnosti reklamy – 54 % reklamy na internetu není v současnosti viditelná. Nemusí jít ale vždy o negativní jev. Pokud takové bannery doručují stanovené výsledky, není důvod trápit se otázkou viditelnosti. „Hodnoty viditelnosti reklamy nejsou podstatné, pokud cílem kampaně byly konverze a jsou doručovány,“ uvedl.

Přesto je ale otázka viditelnosti online reklamy stále diskutovanější, přestože její hodnota nemá dosud na českém trhu jednotně definovaný standard. Facebook či YouTube používají každý jinou metriku, svoji metriku k viditelnosti reklamy si vyvinula i Group M. Kampaně, které byly realizované podle předem stanovených standardů, měly mít podle Group M lepší výsledky, a to v případě bannerů o 12 % a v případě videa o 20 %.

Tomáš Bičík na konferenci Flema, foto: Flemedia

Tomáš Bičík na konferenci Flema, foto: Flemedia

K otázce měření viditelnosti online reklamy chce přispět i výzkumná agentura Nielsen Admosphere. V příštím týdnu (v úterý 24. října) spustí na českém trhu projekt Digital AdRatings. Tomáš Bičík, business development director Nielsen Admosphere,zdůraznil, že aby mohla být reklama považována za viditelnou, měla by splňovat minimální standard online odvětví. „Ani zásah generovaný roboty, ani jakékoli formy zcizených impresí, by neměly být započítány do celkového počtu viditelných impresí,“ představil výchozí úvahu pro stanovení norem viditelnosti online reklamy.

Digital AdRatings přináší vedle ukazatelů o online kampani (unikátní zásah, počet impresí, frekvence, GRP, úspěšnost zacílení na cílovou skupinu) také informace o viditelnosti reklamy. Vycházet má z definice základních norem stanovených mezinárodní internetovou organizací IAB. Standardní bannerová reklama by podle těchto norem měla být viditelná alespoň z 50 % po dobu jedné vteřiny, velké reklamní formáty alespoň z 30 % po dobu jedné vteřiny a video inzeráty viditelné alespoň z 50 % po dobu dvou vteřin.

Nielsen Admosphere vyvinula nástroj Digital AdRatings před čtyřmi lety, od příštího týdne ho začne prodávat i na českém trhu. „Je určen všem článkům řetězce. Inzerenti ho můžou využívat k tomu, aby jejich kampaně dosáhly co nejvyšší ROI, média mohou spravovat své portfolio a využitelný je i pro mediální agentury,“ přiblížil Tomáš Bičík.

-mav-