DVB-T2 může prohloubit stagnaci placené televize

pondělí, 27. listopadu 2017, 13:20 TV Martina Vojtěchovská

Velká konkurence v placené televizi může nastat po ukončení přechodu na DVB-T2, myslí si Leoš Pohl. Neplacená TV nemá dostatek sil na šest potenciálních sítí.

Leoš Pohl, foto: Československá filmová společnost

Leoš Pohl, foto: Československá filmová společnost

S většinovým vlastníkem Československé filmové společnosti Leošem Pohlem jsme mluvili o vývoji televizní společnosti v letošním roce a o plánech pro rok nadcházející. Československá filmová společnost provozuje televizní stanice CS Film, CS mini, Horor film, Kinosvět, TV WAR a placený videoportál Filmpopular.

V letošním roce se portfolio kanálů Československé filmové společnosti opět rozšířilo, uváděli jste onlinový kanál Film Popular a po prázdninách placenou televizní stanici War Svět válek. Jak jste spokojeni s celkovou pozicí vašich kanálů na trhu?

Přestože se nám u cílové skupiny starší 15 let nepodařilo v průběhu letošního roku dosáhnout plánovaných 0,75 %, zvýšili jsme sledovanost televizních programů celé skupiny o 40 %. Tím narostl celkový zásah našich stanic na 300 tisíc diváků denně. To nás samozřejmě těší. A trh sám? Pozorně sledujeme postupný rozvoj DVB-T2, zvláště počtu TV programů, které umožní nasadit. Nelze vyloučit, že tato situace může prohloubit stávající stagnaci placené televize. Stagnace bude tím větší, o co větší bude počet neplacených televizních stanic nabízených prostřednictvím DVB-T2.

Co má tuto stagnaci způsobit?

I přes vysoké tempo hospodářského růstu v ČR tomu neodpovídá tempo růstu placené televize. Z deseti procent může jít o pirátství, které se může se zpomalením hospodářského růstu ještě navýšit, a to až na 25 %. V zásadě jde však o vysokou nabídku „neplacené” televize, která představuje cca 40 televizních programů. Teoreticky může být po ukončení přechodného období na DVB-T2 k dispozici až šest multiplexů a v případě SD formátů může být k dispozici až 100 TV programů. Zvýšený počet relativně kvalitních neplacených programů může vést ke sníženému zájmu o placenou televizi. Byť z hlediska velikosti trhu je nereálné provozovat až sto TV programů financovaných z reklamy. Na druhou stranu však tato situace vyvolá u provozovatelů TV vysílání snahu o úpravu svého produktového portfolia a efektivnějšího využití vysílacích kanálů (DVB-T2).

V rozhovoru před koncem loňského roku jste naznačoval, že možné zpoplatnění terestrické televize ve standardu DVB-T2  přinese větší konkurenci mezi operátory. Co letošní rok směrem k přechodu na DVB-T2 ukázal o možném dopadu na vaše TV stanice a na celý televizní trh?

V důsledku postupného přechodu na DVB-T2 zřejmě budeme po dva roky v souvislosti s TV Kinosvět bojovat se skutečností, že se přechodně sníží pokrytí území ČR jejím terestrickým signálem. Ale to však nemusí nutně znamenat významnější pokles ostatních tržeb. Velká konkurence pro placenou televizi nastane s ukončením přechodového období v roce 2020 až 2021. Jak už jsem řekl, mohlo by tu být až šest multiplexů, což by celkově znamenalo v SD verzi sto stanic. Domnívám se, že už v současnosti není na trhu tolik peněz, aby se uživily všechny neplacené televize. Z čeho by se zaplatilo sto televizí? Podle mého názoru tak vzniknou jeden až dva multiplexy, které budou placené. To je jedna možnost. Určitý počet televizí však bude stále zdarma (a to nejenom programy České televize) a budou částečně konkurovat těm, které budou placené. Stále je třeba počítat se skupinou obyvatel, která není ochotná za televizi platit.

Uvažujete o verzi vašich kanálů ve vysokém rozlišení (HD)?

Zatím HD neplánujeme, chceme vyčkat, až budeme moci nakupovat větší podíl pořadů přímo v HD.

Už v současnosti není na trhu tolik peněz, aby se uživily všechny neplacené televize.

Leoš Pohl

Když se ještě vrátíme k úvodu, jak se postavení vašich stanic promítá do hospodářského výsledku v letošním roce?

Tržby celé skupiny se nám daří letos překračovat o 2-3 % ve srovnání s loňskem. Letošní rok také skončíme v zisku. Příjmy z reklamy ale stagnují. Na druhou stranu nám postupně rostou ostatní tržby, a to až na 35% podíl z celkových tržeb. Příjmy z nových médií zatím nerostou tak, jak bychom si přáli. Shrnuto: rok 2017 byl pro nás těžký, ale můžeme říci, že vcelku úspěšný.

Proč reklamní příjmy stagnují, když se podle dostupných údajů investice reklamních zadavatelů do televize letos zvyšují nejvýrazněji ze všech mediatypů a oba hlavní komerční hráči mluví o převisu poptávky nad nabídkou?

Jako hlavní příčinu této stagnace vidím silný nárůst konkurence jak v oblasti prodeje reklamy menších a středních televizí, tak v oblasti placených televizí. První polovina letošního roku nebyla z pohledu reklamního prodeje dobrá. Nedokážu přesně říci, proč tomu tak bylo. V době, kdy Nova a Prima neměly dostatek reklamního prostoru, tak u nás byla jen 40-50% vyprodanost. Chtěli bychom proto naučit menší zadavatele, že reklama v malých televizích není drahá a že se vyplatí do ní investovat.

Na jaře loňského roku jste spustili zkušební provoz hybridního vysílání stanice Kinosvět. Jak HbbTV promlouvá do celkových výnosů?

Příjem z HbbTV se v naší společnosti na tržbách podílí skutečně nízkým procentem. Avšak naším cílem není a nebude získávat příjmy z reklam z HbbTV za cenu poskytování neúměrných slev a jiných výhod u jiných službách. Proto zvažujeme, že se v oblasti HbbTV budeme orientovat jiným směrem, který je nám blíž.

Pravděpodobně nejzásadnější letošní novinkou ve vašem portfoliu bylo uvedení placeného válečného kanálu WAR Svět válek. Zatím sice neuběhly ani tři měsíce od spuštění, přesto se zeptám, jak jste se startem tohoto kanálu spokojeni?

S televizí WAR jsme zatím spokojeni, jsme u pětice velkých operátorů a její dostupnost je téměř u dvou třetin českého  trhu. Návratnost investice počítáme do roka až dvou od spuštění. Plánujeme na WARu prodávat i reklamu, v únoru příštího roku by mělo proběhnout technické měření sledovanosti. Podle toho se rozhodne, zda vstoupíme se stanicí WAR do peoplemetrového měření.

Portfolio kanálů Československé filmové společnosti

Portfolio kanálů Československé filmové společnosti

Uvažujete ještě o uvedení dalšího nového kanálu?

Naše reklamní příjmy jsou ze 70 % závislé na příjmech od Atmedia, rádi bychom proto podíl přímého reklamního prodeje zvýšili. Abychom udrželi příznivou cenu reklamy, potřebujeme dostatečně velkou reklamní kapacitu. Potřebujeme tedy rozšířit naši nabídku tak, abychom vedle WARu vytvářeli další kapacity a zvažujeme, s čím novým bychom v příštím roce přišli. Zatím jsme se ještě úplně nerozhodli, ale přemýšlíme o novém kanálu v internetovém prostředí. Pro přímý prodej bychom totiž potřebovali kombinaci do balíčku k televizi a k rádiu, které už máme (Rádio Dechovka, pozn. red.). Online kanál by mohl být tím doplněním, o kterém uvažujeme. Snad už v první polovině roku 2018.

Pokud byste se vydali tímto směrem, šlo by o druhý online kanál ve vaší nabídce. V únoru jste uváděli placený filmový videoportál Film Popular, který zahrnuje většinu pořadů ze všech vašich pěti televizních stanic. Jaký je o něj zájem?

V případě Film Popular registrujeme 2-3% růst předplatitelů každý týden, celkově jsou to tisíce registrovaných uživatelů. Z hlediska nákladů a výnosů jde o vyrovnaný rozpočet. Nechtěli jsme archiv nabízet zadarmo, proto jsme ho zpoplatnili. Připravujeme také vstup Film Popular na Slovensko. Ve střednědobém horizontu zvažujeme i rozšířit některé naše služby v rámci střední Evropy.

Chceme zvyšovat podíl placené televize, její penetraci a rozšiřovat její doplňkové služby.

Leoš Pohl

Provozujete převážně televize placené (CS Film, CS mini, Horor Film, WAR TV), ale disponujete i volně dostupným kanálem (Kinosvět). Co vám zatím přinesla dosavadní zkušenost s provozováním těchto stanic pro budoucí strategii?

Rádi bychom zvyšovali výnosy z prodeje reklamy, ale na druhou stranu se ukazuje, že výhodnější je pro nás rozvíjet placenou televizi. Proto se zaměříme na její ještě větší penetraci. Na Slovensku se nám podařilo uzavřít dohodu s UPC a díky tomu jsme penetraci našich placených kanálů zvýšili. Budeme chtít dosáhnout ještě větší rozšíření TV WAR. Tento kanál jsme uvedli právě proto, že chceme posilovat placenou televizi. A co se strategie týče, stále roste zájem o domácí obsah. Proto klademe stále větší důraz na vlastní televizní výrobu se zaměřením na záhady a tajemství jak na domácí půdě, tak ve střední Evropě. U televizních stanic CS film, Kinosvět a WAR plánujeme investovat v roce 2018 na vlastní tvorbu až 20 % z celkových nákladů na pořízení programu.

 A jak vidíte vývoj v roce 2018?

Nová dohoda na prodej reklamy mezi naším dlouholetým mediálním zastupitelstvím Atmedia a Media Clubem se počátkem roku 2018 promítne do změny cílové skupiny z 15+ na 15-69 a zřejmě v roce 2019 na 15-65. To z naší reklamní komunikace vyloučí relativně významnou část diváků. Tak se mi zdá, že stávající reklamní komunikace jakoby šla proti proudu demografického vývoje a vylučuje z něho stále větší podíl obyvatelstva. Podle ČSÚ podíl seniorů ve věku 65+ stále přibývá, a to z 13,8 % v roce 2000 na 18,3 % v roce 2016 a v dalších letech až na třetinu populace. Nyní podíl populace 65+ představuje 1,8 mil. obyvatel a u cílové skupiny 15-64 klesá z 68,4 % na 55,3 %. Jak to tak vypadá, stále více vylučujeme z reklamní komunikace skupinu seniorů a přenecháváme ji různým „šmejdům“… Jsme s Atmedia velice spokojeni a je to náš dlouholetý velice dobrý partner, potřebujeme však udržet růst příjmů z prodeje i v roce 2018. Rozšíříme proto nejen přímý prodej reklamy. Mysleli jsme, že tento rok bude těžký, ale ten příští bude ještě těžší…

Hlavní události Čs. filmové společnosti v roce 2017

  • V únoru uvedla placený videoportál Film Popular.
  • Centralizovala odbavování TV programů, odbavování nově zajišťuje Polar TV Ostrava.
  • V dubnu přišla s novým designem kanálu CS film.
  • Do konce prázdnin postupně redesignovala weby televizí Kinosvět a Horor Film. Založila web pro WAR TV.
  • Počátkem října spustila lineární placený televizní kanál WAR svět válek.
  • Tým televize rozšířil spisovatel Milan Zacha Kučera, zaměřuje se i na marketing televizí Kinosvět a WAR.
  • Stanice CS film se více prosadila na Slovensku, kde zvýšila počet předplatitelů.