Dvořák zjednodušuje řízení ČT, vytváří diváckou radu

středa, 29. listopadu 2017, 14:20 TV MediaGuru

Česká televize upraví svou organizační strukturu, šéf ČT chce zjednodušit řízení.

Petr Dvořák, foto: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, foto: MediaGuru.cz

Generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil na středečním jednání Radě České televize změny v organizační struktuře ČT, které mají vést ke zjednodušení řízení. Změny vycházejí ze záměrů, které generální ředitel uvedl letos na jaře ve svém kandidátském projektu.

Nová organizační struktura by měla být vedle generálního ředitele tvořena osmi hlavními divizními řediteli a dvěma řediteli TS Brno a TS Ostrava. V současnosti má management ČT včetně generálního ředitele 18 členů.

Petr Dvořák už v souvislosti s odchodem ředitele techniky Ivo Ferkla oznámil, že sloučí úsek techniky s úsekem provozu, kterou povede Milan Cimirot. Nově dále vznikne divize Korporátní vztahy a komunikace, do které bude včleněna většina útvarů, které byly dosud přímo řízeny generálním ředitelem. Jde o úseky Interního auditu, Komunikace a vnějších vztahů, Kanceláře GŘ, Právního útvaru, dále Obchodního úseku, úseku Bezpečnosti a vnitřních služeb, Výzkumu a analýz. Novou divizi povede Vít Kolář.

Další změnou v organizační struktuře je z důvodu sdílení produkční kapacity začlenění ČT sport do divize Zpravodajství a zánik úseku Řízení lidských zdrojů. Zruší se pozice výkonné ředitelky lidských zdrojů Barbory Smutné a také pozice výkonného ředitele právního úseku Tomáše Gawrona.

Podoba nové organizační struktury má být podle slov generálního ředitele konzultována s odborovou organizací ČT.

Generální ředitel zároveň připravuje vznik divácké rady. V této souvislosti oslovil na šedesát organizací rozličných diváckých skupin. První setkání zástupců těchto organizací by se uskutečnilo na začátku ledna 2018. Divácká rada má být orgánem poradním, nikoli tím, který rozhoduje. Podle původních plánů by se měla scházet asi dvakrát ročně.

-mav-