TV Barrandov se loni poprvé dostala do zisku

pondělí, 11. prosince 2017, 09:20 TV MediaGuru

TV Barrandov se přehoupla do ziskového hospodaření, firma má ale záporný vlastní kapitál.

Foto: TV Barrandov

Foto: TV Barrandov

Společnost Barrandov Televizní Studio, provozovatel televizních stanic TV Barrandov, Kino BarrandovBarrandov Plus a Barrandov Family, se v roce 2016 poprvé ve své historii dostala do zisku. Dosáhl výše 23,6 mil. Kč, když ještě o rok dříve firma skončila ve ztrátě 32 mil. Kč. Tržby společnosti se loni zvýšily o téměř 40 procent na 608 mil. Kč.

„V roce 2016 opět pokračovala TV Barrandov v trendu nastaveném v předchozích letech, tedy v konsolidaci nákladů a zároveň v rozvoji vlastní tvorby. Výsledky tohoto postupu se dostavily v podobě dalšího nárůstu sledovanosti. Pozitivně se odrazilo i spuštění tří nových kanálů v roce 2015, kterými jsou stanice Kino Barrandov, Barrandov Plus a Barrandov Muzika (dnes Barrandov Family, pozn. red.). Nové stanice zvýšily celkovou sledovanost televizní Skupiny Barrandov,“ hodnotí společnost ve výroční zprávě.

Skupina Barrandov zvýšila loni podíl na sledovanosti o 33 % na 7,3 %. 

Firma ale vykazovala k 31.12. 2016 záporný vlastní kapitál ve výši 115 mil. Kč. Krátkodobé závazky převýšily krátkodobé pohledávky o 232 mil. Kč, což je proti předchozímu roku posílení o 63 mil. Kč.

Dlouhodobé závazky zahrnují zejména závazky z obchodního styku a dále pak závazky vůči společníkům z titulu přijatých půjček (215 mil. Kč, úrok 1,25 – 1,95 %, splatnost r. 2018), závazky vůči Jaromíru Soukupovi z titulu přijatých zápůjček (70 mil. Kč, úrok 4 - 10 %, splatnost r. 2018) a závazky z titulu neuhrazené kupní ceny dluhopisů emitovaných Jaromírem Soukupem za spojenou osobou ve výši 145 mil. Kč, splatnost r. 2019.

Základní výsledky hospodaření (tis. Kč)

Barrandov Televizní Studio 2 016 2 015
Tržby z prodeje výrobků a služeb 607 896 439 912
Provozní výsledek hospodaření 31 271 -25 647
Výsledek hospodaření za účetní období 23 625 -32 380

Zdroj: výroční zpráva 2016

Jediným akcionářem společnosti Barrandov Televizní Studio je společnost Empresa Media. Ta předpokládá, že TV Barrandov bude jednou z vedoucích televizních skupin při vstupu volně šířených televizí do placeného segmentu.

Tržby společnosti Empresa Media, který je rovněž vydavatelem časopisů Týden, Instinkt, Sedmička aj., se loni zvýšily o 12 % na 364 mil. Kč. Společnost ale celkově skončila ve ztrátě 42 mil. Kč, což je podobný výsledek jako o rok dříve.

Základní výsledky hospodaření (tis. Kč)

Empresa Media 2 016 2 015
Tržby z prodeje výrobků a služeb 363 611 325 846
Provozní výsledek hospodaření -16 046 -23 192
Výsledek hospodaření za účetní období -41 755 -42 462

Zdroj: výroční zpráva 2016

-mav-