Nova byla nejsilnější TV skupinou v roce 2017

středa, 3. ledna 2018, 11:00 TV MediaGuru

Jako jediná televizní skupina se v divácké skupině starší 15 let dostala přes hranici 30 %.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Televizní skupina Nova se stala nejsilnější televizní skupinou na českém trhu v roce 2017. Souhrnný podíl jejích kanálů překročil hranici 30 % (konkrétně to bylo 30,47 %) v divácké skupině starší 15 let. Také v ostatních sledovaných diváckých skupinách dosáhla Nova nejvyššího podílu. Stala se zároveň skupinou, která si meziročně připsala v celodenním vysílání nejvyšší navýšení podílu na sledovanosti. Druhou nejsilnější skupinou byla v loňském roce Česká televize (29,20 %) a třetí FTV Prima (21 %).

Z pohledu obchodních sítí si sdružení Media Club vedlo nejlépe v divácké skupině 15+, skupina Nova získala nejvyšší podíly v 15-54 a v 15-69.

Základní výsledky TV skupin v roce 2017

  • Nejvyšší meziroční navýšení ze všech skupin dosáhla skupina Nova v divácké kategorii 15-54 v celodenním vysílání (+2,8 pb.). V hlavním vysílacím čase zaznamenala Nova nejvyšší navýšení rovněž ve skupině 15-54. 
  • Druhou nejrychleji rostoucí skupinou v celodenním vysílání byla skupina Barrandov, týká se to především diváků 15+ (+1,3 pb.). V hlavním vysílacím čase si pak skupina Barrandov připsala nejvyšší nárůst ze všech skupin (platí pro 15+).
  • Podíl stanic České televize se loni souhrnně snížil, nejlépe si ČT vedla v divácké skupině 15-54 (-0,5 pb.). Příznivěji se vyvíjela sledovanost v rámci celého dne než v hlavním vysílacím čase.
  • Stanice FTV Prima si vedly lépe v hlavním vysílacím čase než v celodenním vysílání. V prime-time zvýšila skupina Prima podíl ve všech kategoriích. V celodenním vysílání udržela podíl v 15+, mírně snížila podíly v 15-69 a 15-54.
  • Podíl na úrovni 0,7 pb. zvýšila loni v celodenním vysílání společnost Atmedia.

Základní výsledky TV stanic v roce 2017

  • Nejsilnější TV stanicí byla Nova před ČT1 a hlavním kanálem TV Prima.
  • Nejrychleji rostoucí stanicí byla Nova Action (dříve Fanda).
  • Nejvíce se snížil podíl "ostatních stanic".
  • Výrazněji se zvýšil i podíl stanic Nova 2 (dříve Smíchov), Joj Cinema, Prima Max, Nova Cinema a TV Barrandov (v posledním případě platí pro 15+).
  • Absence významných sportovních událostí se odrazila na nižším podílu ČT sport (-1 pb.), naopak se mírně zvýšil podíl ČT24 (+0,3 pb.). 

Podíl TV skupin (%), celý den, rok 2017, změna vs. 2016

celý den 15+ změna (pb.) 15-54 změna (pb.) 15-69 změna (pb.)
Nova Group 30,47 1,7 36,89 2,8 33,20 2,4
ČT celkem 29,20 -1,7 24,80 -0,6 26,89 -1,7
FTV Prima 21,00 -0,1 21,29 -0,5 21,36 -0,3
Barrandov TS 8,66 1,3 4,95 0,0 7,39 0,9
Atmedia 3,79 0,7 3,05 0,6 3,48 0,7
Stanice O 0,71 0,0 1,29 0,0 0,89 0,0
ostatní 5,25 -2,1 6,26 -2,6 5,70 -2,4

Podíl TV skupin (%), prime-time, rok 2017, změna vs. 2016

prime-time 15+ změna (pb.) 15-54 změna (pb.) 15-69 změna (pb.)
Nova Group 34,26 0,5 39,34 1,7 36,44 1,0
ČT celkem 27,81 -2,5 23,61 -1,3 25,61 -2,4
FTV Prima 22,26 0,4 24,17 0,2 23,31 0,4
Barrandov TS 8,02 2,4 4,26 0,6 6,71 1,8
Atmedia 2,85 0,5 2,26 0,5 2,58 0,6
Stanice O 0,34 0,0 0,59 0,0 0,42 0,0
Ostatní 3,99 -1,5 5,02 -1,7 4,38 -1,6

Podíl obchodních sítí (%), celý den, rok 2017

celý den 15+ 15–54 15–69
Media Club 31,22 29,00 30,65
Nova Group 30,47 36,89 33,20
ČT celkem 29,20 24,80 26,89
Atmedia 3,79 3,05 3,48
Ostatní stanice 5,25 6,26 5,70

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

ATO-Nielsen Admosphere, údaje v procentech

-mav-