Odhad: Slovenský reklamní trh letos poroste o 4 %

pátek, 26. ledna 2018, 13:00 Slovensko MediaGuru

Čisté reklamní výdaje na Slovensku letos porostou podle odhadu agentury Unimedia ve většině mediatypů.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Reklamný trh na Slovensku by mal aj v roku 2018 rásť. Vyplýva to z odhadov agentúry Unimedia, ktoré nám poskytla.

Zhodnotenie 2017

Rok 2017 sa vyvíjal podľa plánov, slovenský reklamný trh nepriniesol žiadne výraznejšie výkyvy a medziročne rástol 4,6-percentným tempom. Dosiahol objem necelých 345 miliónov eur – taký je odhad reálnych mediálnych výdavkov podľa Unimedie.

Posledný rok priniesol ďalší pokles printov, tentoraz o ďalších 6 percent: kým v 2016 predstavovali čisté reklamné výdavky do printu 35,8 milióna eur, v roku 2017 sa naďalej znižovali až na 33,5 milióna eur. Pokles bol o pár stoviek tisíc eur miernejší, než sa pôvodne odhadovalo na začiatku roka.

Mierne kleslo taktiež rádio, do ktorého minulý rok putovala reklama v objeme 17,3 milióna eur, teda o 2% menej ako v roku 2016. Mediálne výdavky, naopak, narástli v televízii, internete a aj objemovo najmenšom mediatype kino, a to 6- až 7-percentným tempom. Polepšil si tiež outdoor.

Print ešte viac klesne, outdoor stagnuje

Podobný vývoj ako v minulom roku sa odhaduje aj na rok 2018. „Celkovo predikujme medziročný nárast trhu o 4,4%. Tento rast bude podporený najmä rastom mediatypov online, TV, kino a rádio," hovorí Commercial Director najväčšej slovenskej mediálnej agentúry Unimedia Miroslav Pleško. Zároveň odhaduje, že „objem investícii do OOH bude oscilovať okolo minuloročnej hodnoty, v prípade printu predikujeme pokles na úrovni 5%".

Televízia porastie 6-percentným tempom na vyše 164 miliónov eur. Pri online odhaduje Unimedia 7-percentný rast, pričom za rok 2018 budú doňho smerovať reklamné výdavky v objeme 117 až 118 miliónov eur. V tejto sume sú však zahrnuté aj platformy Facebook a Google. Lokálnym hráčom ide len menšia časť: do slovenskej display a RTB reklamy sa z tejto sumy dostane podľa našich odhadov približne 40%. A objemy nerastú: „Ja už začínam hovoriť, že slovenský online nie je ani v raste, už je niekde flat, dokonca možno v malinkom poklese. Požiera to samozrejme Google, Facebook a rôzne iné platformy," tvrdil pre MediaGuru v septembri vtedajší Commercial Director Unimedie Juraj Máťuš.

Veľkosť slovenského reklamného trhu

Mediatyp 2016 2017 Posun 2017 vs. 2016 Odhad 2018 Posun 2018 vs. 2017
TV 144 600 000 € 154 800 000 € 7% 164 100 000 € 6%
Print 35 800 000 € 33 500 000 € -6% 31 900 000 € -5%
Rádio 17 600 000 € 17 300 000 € -2% 17 600 000 € 2%
OOH 26 600 000 € 27 400 000 € 3% 27 400 000 € 0%
Kino 1 500 000 € 1 600 000 € 7% 1 700 000 € 6%
Online* 103 600 000 € 110 300 000 € 6% 117 500 000 € 7%
Celkom 329 700 000 € 344 900 000 € 4,60% 360 200 000 € 4,40%

 (reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zdroj: odhad agentúry Unimedia)

* obsahuje aj Facebook a Google

Z hľadiska podielu mediatypov by malo v roku 2018 smerovať do televízie 45% celkových reklamných investícií. Online celkovo, teda aj s Facebookom a Googlom, bude mať asi tretinový podiel.

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2018

Zdroj: Unimedia

Poznámka: Autor pracuje v TV Markíza