V síti R2B2 se loni nejvíc klikalo na branding a video

čtvrtek, 18. ledna 2018, 10:40 Internet & Mobil MediaGuru

Společnost R2B2 zveřejnila vývoj programatických formátů ve své síti v roce 2017.

Zdroj: R2B2

Zdroj: R2B2

Vývoj CTR jednotlivých formátů

Mezi nejvýraznější formáty roku 2017 v programatické síti R2B2, které dosáhly nejvyšší míry prokliku (CTR), patřily oba typy brandingů mobilní a desktopový. V dubnu se mezi ně zařadila i video reklama, která měla nejvyšší CTR napříč všemi formáty. Od druhé poloviny roku už patřilo prvenství napříč celou sítí mobilnímu brandingu. Po dobu pěti měsíců si udržel hodnoty nad 3 % CTR. Růst zaznamenala také nativní reklama, která ke konci roku dosahovala CTR kolem 1 % a dostala se prakticky na úroveň desktopového brandingu.

CTR online formátů v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

CTR online formátů v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

Cena CPM: vyrovnaný rok

Ceny některých formátů (CPM) na začátku roku a na jeho konci zůstaly víceméně stejné. Výkyvy byly znatelné v průběhu roku. Například video reklama na nejvyšší průměrné ceny dosáhla v březnu a poté klesala. Výraznější propad cen v síti R2B2 nastal i u mobilního brandingu. Za tímto snížením stálo obecné snížení floor price tohoto formátu mezi vydavateli. Celoroční vyrovnaný trend si držely bannery a nativní reklama.

CPM online formátů v CZK v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

CPM online formátů v CZK v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

Pohled na CPC

Pokud jde o vývoj ceny za proklik (CPC), rostla cena formátu banner 300x600 výrazně ve vánoční sezóně. V prosinci se cena dostala až nad čtyřnásobek ceny druhého nejdražšího formátu. CPC nativní reklamy se v průběhu roku snížilo o více než polovinu. Nejnižší cenu si od druhé poloviny roku držel stabilně mobilní branding.

CPC online formátů v CZK v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

CPC online formátů v CZK v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

Televizní bannery: kolísavé CTR

V květnu loňského roku byl do RTB Indexu zařazen také televizní formát HbbTV reklamy - televizní banner. Ten si od počátku zveřejnění držel za celou síť R2B2 Multiscreen více než dvojnásobné hodnoty CTR oproti klasické online reklamě. V srpnu dosáhla míra interakce téměř 3 %. Do statistik RTB Indexu jsou započítány všechny programatické HbbTV kampaně, tedy i ty, které nevyužívají interaktivního prokliku červeným tlačítkem. Střídání různých typů kampaní proto rozkolísalo křivku průběžné hodnoty CTR. V této souvislosti je řeč o zhruba polovině kampaní. Kampaně s aktivním proklikem se pravidelně dostávaly přes 4 % CTR.

CTR HbbTV vs. Online formáty v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

CTR HbbTV vs. Online formáty v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

Televizní banner - rostoucí trend CPM

HbbTV reklama je v síti obchodována modelem aukce v reálném čase (RTB). Její cenu ovlivňují samotní inzerenti. V květnu, kdy byl televizní banner zařazen do RTB Indexu, se cena za tisíc zobrazení pohybovala ještě pod 450 Kč. Během dvou měsíců se však vyšplhala o 26 % a přesáhla 550 Kč za tisíc impresí. Do konce roku už ceny příliš neklesaly a uzavřely rok na 530 Kč.

CPM HbbTV televizního banneru v CZK v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

CPM HbbTV televizního banneru v CZK v průběhu roku 2017, zdroj: R2B2 - RTB Index

-mav-