SPIR: Internetová reklama loni přesáhla 23 mld. Kč

úterý, 27. února 2018, 10:35 Internet & Mobil MediaGuru

Největší objem byl opět směřován do display reklamy, kterou táhne programatický způsob prodeje.

Zdroj: Photospin

Zdroj: Photospin

Objem internetové inzerce dosáhl v roce 2017 více než 23 miliard korun. Uvedlo to v úterý dopoledne profesní sdružení SPIR. Oproti roku 2016 jde o 18% nárůst, na kterém se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama a reklama ve vyhledávání. Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro SPIR realizuje agentura Median.

Nejvyšší relativní růst zaznamenala reklama ve vyhledávání (+26 %), katalogy a řádková inzerce narostly o 17 % a display reklama o 16 %. Z pohledu způsobu nákupu inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 20 % a z něj připadl nejvyšší, 68% růst na nákup v aukcích v reálném čase (RTB).

Očekávání na další rok jsou podle SPIR optimistická, účastníci průzkumu předpokládají, že online reklama poroste v roce 2018 o 13 % na 26,4 mld. Kč. 

Dlouhodobý růst je jasně patrný u display reklamy a reklamy ve vyhledávání. U display reklamy je růst způsoben zejména díky programaticky obchodovanému inzertnímu prostoru – reklamním obsahovým sítím a RTB typu prodeje.

„Loňské rekordní investice do online reklamy potvrzují její stoupající význam, především v oblasti programatického obchodování, kde je nárůst nejvýraznější. Z pohledu inzertního prostoru internet v Česku, stejně jako v předchozím roce, dál posílil svou pozici druhého nejvýznamnějšího mediatypu,“ komentoval čerstvá data předseda SPIR Ján Simkanič.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

V případě display reklamy, do které je započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google AdWords a Facebook), je letos odhadován 14% růst. U reklamy ve vyhledávání je letos očekáván 12% růst, pro katalogy a řádkovou inzerci se odhaduje pro letošní rok 7% růst.

Za SMS a MMS kampaně, které nejsou započítávány do celkového výkonu internetové inzerce, zadavatelé reklamy zaplatili 104 mil. Kč v ceníkových cenách.    

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 22% podíl (3,56 mld. Kč), meziročně vzrostla o 30 % a letos je u ní odhadován 16% růst. Nativní reklama tvořila 2% podíl (315 mil. Kč), meziročně vzrostla téměř čtyřnásobně (+293 %) a letos je u ní odhadován 24% růst. Podíl mobilní reklamy z celkové display reklamy byl 17 % (2,87 mld. Kč), meziročně vzrostla o 64 % a pro letošek je u ní odhadován 19% růst.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 49% podíl z celé display reklamy (8,08 mld. Kč v ceníkových cenách) a meziročně vrostla o 20 %. Obsahové sítě tvořily z display reklamy 43% podíl (7,06 mld. Kč v ceníkových cenách, meziročně +15 %) a RTB způsobem obchodovaná reklama tvořila 6% podíl (1,02 mld. Kč v ceníkových cenách, meziročně +68 %).

Programaticky obchodovaná display reklama v roce 2017 v reálných cenách dosáhla objemu 7,02 mld. Kč, z toho měly největší podíl (87 %) reklamní obsahové sítě (6,14 mld. Kč v reálných cenách). Na RTB způsob prodeje reklamy připadá 13% podíl s celkovým objemem 886 mil. Kč v reálných cenách.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Kompletní zpráva SPIR je k dispozici zde.

-mav-