Průzkum: Zprávy z ČR nejsledovanějším zpravodajstvím na internetu

pondělí, 5. března 2018, 11:25 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Agentura Nielsen Admosphere zveřejnila část výstupu ze své studie o online zpravodajství.

Zprávy z dění v České republice vedou žebříček nejčastěji sledovaných typů zpravodajství na internetu. Druhé místo patří počasí a třetí „žhavým aktualitám”. Na denní bázi dávají Češi na internetu přednost krátkým zprávám před videi nebo fotogaleriemi. Ukazují to data ze studie Zpravodajství a zpravodajské weby 2017 společnosti Nielsen Admosphere, která se uskutečnila na vzorku tisícovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

Nejsledovanějším typem internetového zpravodajství je domácí zpravodajství: denně ho sleduje 62 % internetových uživatelů, kteří se hlásí ke konzumaci zpravodajství online alespoň jednou týdně. Následuje počasí, které denně zajímá 58 % respondentů, nebo „žhavé aktuality” – ty denně vyhledává 55 %.

Na každý z těchto typů se lze podívat i ve větším sociodemografickém detailu: domácí zpravodajství na internetu například zajímá na denní bázi zejména respondenty nad 35 let věku. Podobnou tendenci lze pozorovat i u zpráv o počasí, které s rostoucím věkem sleduje více respondentů. Zajímají také spíše ženy než muže. „Žhavé aktuality” mají denně nejvíce svých čtenářů/diváků ve věkové skupině 35–49 let a mezi respondenty se středoškolským vzděláním s maturitou.

V denní frekvenci je mezi respondenty, kteří sledují zpravodajství na internetu alespoň jednou týdně, nejnižší počet čtenářů/diváků kulturního zpravodajství a analýz a komentářů. „Nutno však podotknout, že tyto typy obsahu – stejně jako například ekonomické či dopravní zpravodajství – naopak sleduje zhruba polovina dotázaných jednou týdně nebo méně často. Nelze tedy říci, že by o ně obecně nebyl zájem, pouze je lidé vzhledem k jejich specifickému charakteru nepotřebují konzumovat tak často,“ komentuje výsledek Senior Research manažerka Nielsen Admosphere Lucie Vlčková.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Co se týče forem internetového zpravodajství, alespoň jednou denně čte největší část respondentů krátké texty (54 %). 33 % si pak denně prohlíží fotogalerie a 32 % čte diskuze pod články. Na denní bázi tak u českých internetových respondentů vítězí méně náročné a zejména dobře dostupné formy zpravodajství. „Výzkum navíc ukazuje, že diskuze, ač samy nejsou zpravodajským zdrojem, jsou pro internetové Čechy poměrně důležitou součástí získávání informací,“ dodává Lucie Vlčková.

U týdenní (a nižší) frekvence sledování zpravodajství je i u této otázky žebříček poněkud jiný, větší zastoupení v něm mají náročnější formáty: polovina dotázaných se jednou týdně nebo méně často věnuje četbě dlouhých článků, 45 % čte diskuze pod články a 44 % sleduje zpravodajská videa. Prozatím nejmenší zájem je mezi českými internetovými uživateli o podcasty, ty si nikdy nepouští až 42 % dotázaných.

-mav-