Štěpán Hykš: Říkejme HbbTV raději červené tlačítko

sobota, 3. března 2018, 08:05 TV MediaGuru

Štěpán Hykš z FTV Prima zhodnotil aktuální fungování HbbTV a nastínil budoucnost této technologie.

Foto: R2B2

Foto: R2B2

Hostem podcastu Programatická minutka byl VOD a HbbTV manažer společnosti FTV Prima, Štěpán Hykš. Ten rozebral téma HbbTV technologie, což je televizní vysílání spojené s širokopásmovým internetem, celým názvem Hybrid Brodcast Broadband TV. Pro jednodušší vysvětlení se používá výraz „červené tlačítko”, na nějž Hykš klade důraz a dodává: „Z našeho výzkumu vzešlo, že výraz HbbTV znají uživatelé z 30 % a červené tlačítko ze 74 %. Proto přestaňme říkat HbbTV a začněme používat „červené tlačítko” jako hlavní označení.”

S HbbTV se chce Prima díky svému datovému projektu posunout do multiscreenu (propojení všech zařízení, na kterých operuje). Podle Štěpána Hykše to závisí na správném cross-mediálním měření, které bude smysluplné pro klienty. Přidanou hodnotu by to pak mělo přinést i divákům, kterým by měl být dodán relevantní a zacílený obsah. To má vliv i na samotnou reklamu. S novinkou by mohla přijít v druhé polovině letošního roku.

Reklama v HbbTV nakupována převážně přímým nákupem (cca 90 %). Programatický způsob nákupu na kanálech FTV Prima sice tvoří nižší podíl, ale k tomu Hykš dodává: „Programatický nákup je přesně to, díky čemu se může HbbTV posunout. Inzerent tak může s divákem mnohem více pracovat, kdy například může pouštět jednotlivé části příběhu své reklamní kampaně. Tak to například udělal Vodafone se svým vánočním příběhem na konci loňského roku.”

Budoucnost HbbTV by se měla odvíjet od příchodu HbbTV 2.0. Podle Štěpána Hykše televize využívají aktuální technologické možnosti na maximum, nicméně do budoucna je optimistický. „HbbTV půjde více a více do mainstreamu. Pomůže tomu nejen zvyšující se penetrace, ale doufáme, že i další komerční subjekty na našem trhu do toho půjdou s námi. Potom to bude mít vliv i na lineární vysílání, se kterým můžeme HbbTV propojit.”

Na celý rozhovor se můžete podívat níže.

Zdroj: R2B2