Divácká rada ČT poprvé zasedala, má více než 60 členů

pondělí, 16. dubna 2018, 19:05 Aktuality, TV MediaGuru

Nový poradní orgán České televize, Divácká rada, poprvé zasedala v pondělí 16. dubna.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

V pondělí 16. dubna poprvé oficiálně zasedala Divácká rada, nový poradní orgán České televize. Zástupci významných českých institucí, sdružení a spolků přijali stanovy a diskutovali o aktuálních tlacích na média veřejné služby i programových plánech na další období.

Zájem o členství v Divácké radě projevili všichni, kdo dostali pozvánku již na úvodní, lednové setkání. „Svou osobní přítomností daly zúčastněné osobnosti najevo nejen potřebnost existence tohoto poradního orgánu, ale daly našemu setkání velkou váhu,“ sdělil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

V novém poradním orgánu České televize budou, vždy dvakrát ročně, zasedat například ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant nebo Jiří Svoboda za Svaz měst a obcí České republiky. Nechybí ani další zástupci organizací, které působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů, například z Akademie věd ČR, Národního divadla, Soudcovské unie či Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. Členství není vázáno na odměnu ani členský příspěvek.

Zakládající členové Divácké rady České televize

 • Agrární komora ČR
 • Akademie věd ČR
 • ASNEP
 • Asociace ekologických organizací Zelený kruh
 • Asociace krajů ČR
 • Asociace producentů v audiovizi
 • Asociace profesionálních divadel ČR
 • Asociace režisérů a scénáristů - ARAS
 • Asociace ředitelů základních škol
 • Asociace spisovatelů
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • Asociace základních uměleckých škol
 • Česká biskupská konference
 • Česká filharmonie
 • Česká konference rektorů
 • Česká obec sokolská
 • Česká rada dětí a mládeže
 • Česká středoškolská unie
 • Česká unie sportu
 • České centrum Mezinárodního PEN klubu
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Českomoravská myslivecká jednota
 • Český červený kříž
 • Český filmový a televizní svaz - FITES
 • Český olympijský výbor
 • Český rybářský svaz
 • ČFTA
 • Člověk v tísni
 • EDUin
 • Ekumenická rada církví v České republice
 • Federace židovských obcí v České republice
 • Fórum dárců
 • Herecká asociace
 • Hospodářská komora ČR
 • Charita ČR
 • Institut dokumentárního filmu
 • Junák - český skaut
 • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
 • Nadace VIA
 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky
 • Národní divadlo
 • Národní galerie
 • Národní filmový archiv
 • Národní knihovna ČR
 • Národní muzeum
 • Národní památkový ústav
 • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
 • Národní technické muzeum
 • Národní ústav pro vzdělávání
 • NROS
 • Památník národního písemnictví
 • Post Bellum
 • Rada seniorů
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 • Soudcovská unie ČR
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Syndikát novinářů České republiky
 • Transparency International
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 • Ústav pro studium totalitních režimů
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

-mav-