HBO loni investovala do produkce téměř 900 milionů korun

pondělí, 23. července 2018, 12:30 TV MediaGuru

Tržby HBO Europe se loni dostaly přes 3 mld. Kč. Výnosy z předplatného v Česku se ale snížily.

Zdroj: HBO Europe

Zdroj: HBO Europe

Výnosy HBO Europe, provozovatele televizního vysílání, se loni dostaly zpět nad úroveň tří miliard korun a meziročně se zvýšily o 4 %. Zisk se snížil o polovinu na 153 mil. Kč, vyplývá z účetní uzávěry za rok 2017.  

Investice společnosti představovaly v loňském roce 890 milionů korun, určeny byly na původní produkci. Loňské investice tak byly o více než 300 mil. korun vyšší než v roce 2016. 

Převážná část domácích výnosů je soustředěna na hlavní zákazníky v oblasti kabelového vysílání - UPC Česká republika, O2 Czech Republic a CentroNet. Zahraniční výnosy jsou tvořeny hlavním zákazníkem, HBO Švýcarsko. HBO Europe loni utržila z předplatného na tuzemském trhu meziročně o 6 % méně (124 mil. Kč). Naopak výnosy z licenčních poplatků ze zahraničí se zvýšily o 6 % na 2,7 mld. Kč.

V letošním roce firma nepředpokládá významný nárůst tržeb v porovnání s rokem 2017. I v dalších letech očekává výši tržeb na úrovni tří miliard korun.

HBO Europe provozuje televizní vysílání v Česku, na Slovensku, Černé Hoře, Makedonii, Bosně a Herzegovině. Dále poskytuje vysílací licence pro Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Srbsko.

Základní výsledky hospodaření HBO Europe (tis. Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 3 085 678 2 968 900 3,9
výsledek hospodaření po zdanění 153 359 308 790 -50,3

Rozpis výnosů HBO Europe (tis. Kč)

rozpis výnosů 2017 2016 změna (%)
předplatné (domácí) 123 869 132 252 -6,3
licenční poplatky (zahraniční) 2 735 965 2 592 675 5,5
výnosy celkem (domácí) 130 274 142 813 -8,8
výnosy celkem (zahraniční) 2 956 033 2 826 884 4,6

Zdroj: účetní uzávěrka 2017

-mav-