Vydavatel Práva zůstal loni v zisku, ten se ale snížil

čtvrtek, 9. srpna 2018, 12:15 Tisk MediaGuru

Tržby společnosti Borgis se v loňském roce vyvíjely relativně stabilně, celkově dosáhly 641 mil. korun.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Vydavatel deníku Právo, společnost Borgis, zůstal v loňském roce ziskový. Čistý zisk se ale ve srovnání s předchozím rokem snížil asi o pětinu na 23,2 mil. Kč. Tržby společnosti se mírně snížily na 641 mil. Kč, vyplývá z účetní závěrky společnosti za rok 2017.

Vedení společnosti ve výroční zprávě uvádí, že i v loňském roce pokračoval pokles prodaného nákladu novin (více zde), přesto podíl Práva na novinovém trhu ve srovnání s ostatními deníky zůstává přibližně zachován. „Celkový příjem za tištěnou a internetovou inzerci se pohyboval zhruba na úrovni předchozího účetního období. Nadále klesaly materiálové a ostatní provozní náklady, především ve službách, na druhé straně ale vzrostly osobní náklady, zvýšil se mírně i počet zaměstnanců. Vlastní kapitál představuje 47,23 % financování všech aktivit společnosti," uvádí se ve výroční zprávě.

Základní údaje hospodaření společnosti Borgis (tis.Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 641 281 659 891 -3
provozní výsledek hospodaření 29 833 38 085 -22
výsledek hospodaření po zdanění 23 187 29 866 -22

Zdroj: účetní závěrka 2017

Podle vývoje v prvních měsících roku 2018 firma usuzuje, že také letos skončí v plusu. Připouští ale, že ji může poznamenat změna distribuční společnosti na začátku letošního roku. Firma uvádí, že se odchodu od České pošty k První novinové společnosti (PNS) musela „z objektivních důvodů" také přizpůsobit. „Kvůli nedostatečné připravenosti distribuční sítě se zejména v lednu a v únoru 2018 stávalo, že Právo nebylo řádně doručováno. Situace se sice postupně stabilizuje, ale definitivní vyřešení problémů si vyžádá ještě značné úsilí všech zainteresovaných. Borgis vyvíjí v tomto směru mimořádnou aktivitu. Přesto není jisté, že se úbytek předplatitelů podaří zcela nahradit," konstatuje.

Společnost Borgis je většinově vlastněna šéfredaktorem Zdeňkem Porybným (59 %), třetinový podíl drží ve společnosti Seznam.cz (33,3 %). Redakce Borgisu se rovněž podílí na obsahu serverů Novinky.cz, Super.cz a Sport.cz, které provozuje právě Seznam.cz.

-mav-