CME: Tržby Novy ve třetím čtvrtletí rostly o 6 %

čtvrtek, 18. října 2018, 08:25 TV MediaGuru

Společnost CME oznámila výsledky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců letošního roku.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Výnosy společnosti Central European Media Enterprises (CME) na českém trhu, kde provozuje vysílání skupiny Nova, dosáhly v letošním třetím čtvrtletí výše 45,5 mil. USD (cca 1 mld. Kč) a ve srovnání s loňským stejným obdobím se zvýšily o 6 % (při aplikaci letošního kurzu USD i na loňské výsledky).

Celkově za první tři čtvrtletí je výsledek CME při aplikaci shodného kurzu letos lepší o necelých pět procent (v korunovém vyjádření je přírůstek o 500 mil. Kč) a dosahuje 158 mil. USD (tj. cca 3,5 mld. Kč).

Výrazněji než tržby se zvýšil provozní zisk před odpisy a amortizací OIBDA, který ve třetím čtvrtletí představoval 15,4 mil. USD (cca 340 mil. Kč) a meziročně se zvýšil téměř o čtvrtinu (+24 %). Za první tři letošní čtvrtletí je výsledek OIBDA meziročně vyšší o téměř 10 procent a celkově tvoří 59 mil. USD (1,3 mld. Kč).

Oproti druhému čtvrtletí tak CME na českém trhu vylepšila své výsledky. Česko zůstává nejvýnosnější a nejziskovější částí skupiny CME.

CME: Výnosy podle zemí v 3Q/2018 a za 1-3Q/2018

CME: Výsledky OIBDA za 3Q/2018 a 1-3Q/2018 

Zdroj: CME

Majitel televize Nova celkově ve všech zemích, ve kterých působí, vykázal ve sledovaném období prvních tří čtvrtletí 2018 následující výsledky:

  • výnosy z televizní reklamy vzrostly za prvních devět měsíců 2018 o 3 % (při zohlednění stejného kurzu USD)
  • přenosové poplatky a výnosy z předplatného se zvýšily o 5 %
  • provozní zisk OIBDA se zvýšil o 23 %
  • čistý zisk za tři čtvrtletí představoval 68,6 mil. USD (loni ve stejném období ztráta 7,7 mil. USD)
  • CME v prvních devíti měsících roku 2018 splatila dluhy a související závazky ve výši více než 300 milionů USD, přičemž použila výnosy z prodeje operací v Chorvatsku

„Pokrok, kterého jsme dosáhli ve snižování zadluženosti s poměrně nízkými dluhovými náklady, kterých již nyní dosahujeme, by nám měly umožnit v blízké době oddlužení společnosti na odpovídající úroveň," uvedl jeden ze dvou generálních ředitelů CME Michael Del Nin.

Detailnější informace najdete v kvartální zprávě zde 

-mav-