ČT loni z reklamy a další komerce získala 343 mil. Kč

pondělí, 22. října 2018, 07:45 TV MediaGuru

Nejvyšší výnosy z komerčního vysílání plynou České televizi z prodeje sponzoringu.

Foto: Česká televize

Foto: Česká televize

Příjmy České televize z reklamního vysílání, sponzoringu a dalších komerčních formátů dosáhly v loňském roce výše 343 mil. korun. Bylo to o 13 procent více, než ČT plánovala. Nejvyšší měrou se na komerčním vysílání ČT podílel sponzoring, ze kterého ČT loni inkasovala necelých 198 mil. Kč. Reklamní vysílání v podobě klasických reklamních spotů vyneslo 103 mil. korun. Další komerční formáty jsou co do objemu na ČT ve výrazné menšině a nemají tak zásadní vliv na celkový výsledek jako sponzoring a reklama

Zisk ČT z komerčního vysílání v roce 2017 (tis. Kč)

obchodní činnost realita 2017 (tis. Kč) plnění
sponzoring, product placement (vč. barterů) 197 468 123%
reklama 103 064 106%
jiné vysílání 20 783 103%
celé programy 13 304 105%
internet 7 897 75%
teletext 845 222%
SMS/ATX 29 2%
celkem 343 390 113%

Zdroj: Česká televize, bez barterů a barterové rezervy ČT sport

Podíl České televize na televizním trhu z pohledu počtu GRP (30vteřinové spoty bez sponzoringu) představoval loni jedno procento.

Česká televize má reklamní vysílání limitované  zákonem. Reklama je povolená pouze na stanicích ČT2 a ČT sport, kde nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Sponzoring je ale povolen (i na hlavním kanále), proto dosahuje ve výsledku na ČT většího objemu než klasická reklama.

-mav-