Menší podniky využívají ze sociálních sítí nejvíc Facebook

čtvrtek, 11. října 2018, 16:10 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Ukazuje to nový výzkum, který pro Asociaci malých a středních podniků vyhotovila výzkumná agentura Ipsos.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

K nejvyužívanějším online nástrojům malých a středních podniků patří webové stránky (85 %), e-mail (81 %) a sociální média (63 %). Vyplývá to z výzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) zpracovala výzkumná agentura Ipsos.

Sociální média jsou přitom vnímána jako druhý nejefektivnější nástroj po webových stránkách. Sociální média označují jako obzvláště užitečný nástroj podnikatelky. Výsledky a úspěšnost používání online nástrojů měří polovina podnikatelů, nejvíce tak činí exportéři.

Zdroj: Ipsos pro AMSP: Využívání online technologií pro podnikání

Zdroj: Ipsos pro AMSP: Využívání online technologií pro podnikání

Zdroj: Ipsos pro AMSP: Využívání online technologií pro podnikání

Zdroj: Ipsos pro AMSP: Využívání online technologií pro podnikání

Své podnikání prostřednictvím facebooku podporují tři ze čtyř malých a středních podnikatelů (75 %), následují instagram (30 %) a linkedIn (28 %). Více než pětina zaměstnavatelů zaměstnává lidi na správu FB profilu. „V sektoru malých a středních podniků stále existuje velká poptávka po odbornících zdatných v digitálních dovednostech,“ říká Gabriella Cseh, ředitelka veřejné politiky Facebooku ve střední Evropě. „Výzkum ukázal, že je zde stále výrazná příležitost posílit digitální dovednosti menších firem. Facebook jim nabízí eLearningový nástroj Blueprint, osobní školení a také řadu českých případových studií,“ dodala Cseh.

Reklamu na facebooku už využila více než třetina podnikatelů, přibližně polovina ji plánuje využít v budoucnu. Přibližně dva ze tří podnikatelů by pak podle výzkumu doporučili facebook ostatním majitelům.

Zdroj: Ipsos pro AMSP: Využívání online technologií pro podnikání

Zdroj: Ipsos pro AMSP: Využívání online technologií pro podnikání

Výzkum dále ukázal, že jen necelá polovina českých malých a středních firem si věří v digitálních dovednostech. Ty jsou klíčové pro 90 % malých firem, především v hledání nových zaměstnanců a v udržení konkurenceschopnosti. 

Aktuální stav v mnoha českých firmách odpovídá statistikám digitálních dovedností obyvatel, stanovených rámcovým programem Evropské komise. V tomto hodnocení je úroveň českých obyvatel pod průměrem EU s velkými rozdíly oproti nejvyspělejším státům EU. Firmy zaostávají nejvíce ve využívání aplikací v cloudu, online spolupráci a komunikaci (např. s využíváním videohovorů), v práci s daty nebo v poskytování digitálních služeb svým zákazníkům. Česká republika je na tom velice dobře v rámci e-shopů a prodeje zboží přes internet, ale dalším segmentům firem zatím schází důležité kompetence a znalosti.

Detailní výsledky výzkumu najdete v příloze níže.

Metodika výzkumu

Kombinace CATI a CASI – telefonické + online dotazování firem. Výzkum se uskutečnil od 13. srpna do 11. září 2018. Vzorek tvořilo 743 firem či podnikatelů, z toho 253 nových subjektů do 2 let působnosti, 490 zavedených subjektů, 200 žen podnikatelek, 290 exportních subjektů (jeden subjekt může patřit do více skupin). Výzkumným nástrojem byl strukturovaný dotazník o délce 12 minut.

-mav-