Satelitnímu TV vysílání ubylo uživatelů, roste IPTV

pátek, 19. října 2018, 10:30 TV MediaGuru

Vývojová zpráva ČTÚ mapuje změny v šíření televizního a rozhlasového vysílání za posledních šest let.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Počet uživatelů satelitního rozhlasového a televizního vysílání měl v období let 2012-2017 klesající trend. Počet účastníku v roce 2017 činil 1,15 mil., což představuje 66,7 % úrovně roku 2012. V roce 2017 pak počet účastníků satelitního rozhlasového a televizního vysílání meziročně poklesl o 6,8 %. Vyplývá to ze souhrnné zprávy ČTÚ.

Zdroj: ČTÚ

Zdroj: ČTÚ

Ve sledovaném období celkový počet uživatelů kabelové televize do roku 2015 mírně klesal, poté zaznamenal mírný růst. Celkový počet v roce 2017 činil 757 tis., což představuje oproti roku 2012 nárůst na úroveň 102 %. Meziroční nárůst v roce 2017 u celkového počtu účastníků činil 3 %, a to i přes skutečnost, že počet uživatelů využívajících služby digitálního kabelového TV vysílání (DVB-C) meziročně poklesly o 4,1 % na 541 tis. přípojek a činí tak 71 % celkových přípojek. Počet účastníků využívajících DVB-C v roce 2017 poklesl oproti roku 2012 na úroveň 98,7 %

Zdroj: ČTÚ

Zdroj: ČTÚ

Počet uživatelů služby šíření rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím IP protokolu (IPTV) růstový trend. V roce 2017 bylo vykázáno 462 tis. účastníků, což v porovnání s rokem 2012 představuje nárůst na úroveň 218,6 %. Počet uživatelů využívajících IPTV v roce 2017 meziročně vzrostl o 17,3 %. I když je tento nárůst ve sledovaném období poměrně vysoký, ne zcela kompenzuje snížení počtu účastníků dalších výše uváděných způsobů šíření rozhlasového a televizního vysílání (prostřednictvím satelitu a kabelové televize). Ve sledovaném období 2012 až 2017 se tak počet účastníků uvedených platforem snížil o 306 tis., což představuje pokles o 11,4 %.

Zdroj: ČTÚ

Zdroj: ČTÚ

Celou zprávu si můžete přečíst po stažení níže.

-mav-