Programatická reklama má nová data AdArrows

pondělí, 19. listopadu 2018, 07:40 Internet & Mobil MediaGuru

Agentury a zadavatelé mají k dispozici nová data, na základě kterých mohou cílit publika v programatickém prodeji online reklamy.

Jiří Vítek, foto: Mindshare

Jiří Vítek, foto: Mindshare

Na českém mediálním trhu je k dispozici nový nástroj na prodej programatické online reklamy. Nese název AdArrows a za jeho vznikem stojí výzkumná agentura Nielsen Admosphere, technologická společnost CerebroAd.com a dlouholetý mediální výzkumník a manažer Jiří Vítek.

Ten označuje nový nástroj za přelomový pro celý trh. Především z toho důvodu, že do programatického nákupu reklamy vnáší prvky, které jsou při plánování médií vlastní spíše klasickým mediatypům. „Matematický model, který AdArrows používá, umožňuje cílit na rozsáhlé skupiny uživatelů internetu, kteří mají podobné chování jako přesně definované cílové skupiny respondentů Českého národního panelu. Získáváme tak možnost cílit dle klasických otázek, které běžně využíváme v peoplemetrových datech, MML, Radio projektu či Media projektu. Jde jednak o sociodemografické otázky typu věku, pohlaví, příjmů či velikosti bydliště, ale také jsme schopni cílit i na reálnou situací lidí – například to, zda bydlí v podnájmu, ve vlastním bytě nebo jsou vlastníky domu atd. Podle toho lze pak cílit například hypoteční půjčky. Tato data tak nejenže slouží pro cílení v rámci programatiku, ale mají i přidanou hodnotu v tom, že přibližují programatický nákup způsobu plánování a cílení ostatních médií,“ vysvětluje Jiří Vítek.

Český národní panel je místem, kde se registrují uživatelé internetu, kteří se chtějí za odměnu účastnit průzkumů trhu a veřejného mínění. Panel je vlastněný předními českými agenturami včetně výzkumné agentury Nielsen Admosphere. Jeho velikost dosahuje až 50 tisíc respondentů. Významná část panelu je rekrutována offline. Modely segmentace uživatelů jsou v AdArrows optimalizovány výpočetními technikami, zejména genetickými algoritmy, do kterých vstupují stovky parametrů o každém uživateli (vycházejí celkem z cca 250 otázek). Díky množství informací, které tyto algoritmy dokáží zpracovat v reálném čase, umožňuje tento způsob výpočtu dodávat statisticky co nejpřesnější výsledky. Do výpočtů vstupují čtyři skupiny faktorů (obecné chování lidí na internetu, navštívené URL, klíčová slova a kategorizace skupin webů).

Níže uvádíme ukázku použitých otázek a velikosti publika v kategorii auta.

Ukázka otázek v kategorii auta, zdroj: AdArrows

Ukázka otázek v kategorii auta, zdroj: AdArrows

Data AdArrows jsou od konce předminulého týdne dostupná v DSP platformě společnosti Adform. Každý, kdo má do Adformu přístup, tak může nových dat využívat. Data jsou také využitelná pro interní datové systémy agentur nebo klientů. Lze je totiž do těchto systémů implementovat. V tomto okamžiku testuje data třináct agentur napříč trhem.

Data z AdArrows posilují systém programatického nákupu napříč mediatypy

Jiří Vítek

„Dále plánujeme expanzi na zahraniční trhy. Začaly se nám sami ozývat slovenské agentury, které mají o podobná data pro slovenský trh zájem. Naším záměrem je ale vstoupit postupně i na další evropské trhy včetně západní Evropy. Český trh je pro nás ovšem tím nejdůležitějším trhem pro vývoj. Technologické znalosti expertů v Česku jsou opravdu vysoké, a proto chceme spolu s nimi dát dohromady produkt na světové úrovni, který budeme schopni dále exportovat,“ říká k nejbližším záměrům Jiří Vítek.

-mav-