Petr Dvořák z ČT a Karel Zýka z ČRo zvoleni do orgánů EBU

pátek, 7. prosince 2018, 14:40 Aktuality, TV, Rádio, Lidé MediaGuru

Zástupci médií veřejné služby ČT a ČRo mají zastoupení v mezinárodní organizaci EBU.

Petr Dvořák, foto: Česká televize

Petr Dvořák, foto: Česká televize

Generální ředitel České televize Petr Dvořák byl na páteční valné hromadě zvolen do nejvyššího vedení Evropské vysílatelské unie (EBU). Ve Výkonném výboru bude působit až do roku 2020. Dvořák byl do nejvyššího vedení EBU zvolen potřetí.

„Česká televize se nyní stane součástí týmu nově zvoleného prezidenta EBU Tonyho Halla, generálního ředitele BBC, což nám umožní ještě intenzivnější součinnosti s nejvýznamnějšími médii veřejné služby v Evropě,“ řekl Petr Dvořák. „Média veřejné služby nyní stojí před množstvím výzev, které je možné z velké části řešit pouze na celoevropské úrovni. Proto jsem rád, že se budu moci i nadále podílet na jejich řešení a zároveň prosazovat zájmy našeho regionu,“ dodal.

Karel Zýka, foto: ČRo, Khalil Baalbaki

Karel Zýka, foto: ČRo, Khalil Baalbaki

Zastoupení ve vrcholném orgánu Evropské vysílací unie (EBU) získal i Český rozhlas. Ředitel Techniky a správy ČRo Karel Zýka byl zvolen do představenstva nově založené společnosti s názvem Eurovision Services SA, jež bude zaštiťovat komerční aktivity Evropské vysílací unie. EBU tím uvádí v život projekt Athena, který má oddělit komerční aktivity EBU od služeb členským organizacím.

-mav-